Start Leader 2011

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Informujemy, e 18 lipca 2011r. odbyo si posiedzenie Rady Projektowej LGD Stowarzyszenie wiatowid, na którym zatwierdzono ostateczn list rankingow wniosków zoonych w naborze z 24.05-07.06.2011r.  w ramach dziaania 4.1/431-Wdraanie lokalnych strategii rozwoju tj. na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Odnowa i rozwój wsi".

Więcej…
 
Drukuj

 

 Po zakoczeniu procedury oceny wniosków przez Rad Projektow w ramach naboru wniosków w dniach 24.05-07.06.2011 r., poniej zamieszczamy LIST RANKINGOW ocenionych wniosków w ramach dziaania 4.1/431-Wdraanie lokalnych strategii rozwoju tj. na operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania “Odnowa i rozwój wsi” .

Więcej…
 
Drukuj

W wyniku naboru wniosków w dniach 24.05-07.06.2011 r. o przynanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi tzw. "maych projektów" i dziaanie “Odnowa i rozwój wsi" do Stowarzyszenia wiatowid wpyny nastpujce wnioski:

Więcej…
 
Drukuj

Lokalna Grupa Dziaania

Stowarzyszenie wiatowid

 

informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie
4.1/413 – Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

operacje, które odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi

termin skadania wniosków: 24 maja – 07 czerwca 2011 r.

limit dostpnych rodków: 2 010 000,00 z

Więcej…