Start Leader Małe projekty 2014 Lista rankingowa wniosków z naboru MPI/2014, OWI/2014 ORAZ MIKROI/2014

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Lista rankingowa wniosków z naboru MPI/2014, OWI/2014 ORAZ MIKROI/2014 Drukuj

 

 

Po zakończeniu procedury oceny wniosków przez Radę Projektową w ramach naboru wniosków w dniach 11.07-28.07.2014 r., poniżej zamieszczamy LISTY RANKINGOWE ocenionych wniosków w ramach działania 4.1/431-Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju tj.:

1) na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramachosi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. "małych projektów".

zakres tematyczny projektów:

  • Zagospodarowanie i rewitalizacja przestrzeni publiczno-rekreacyjnych w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców – limit dostępnych środków: 150 000,00 zł
  • Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnych zawodów i/lub wzmacnianie i promocja znaczenia produktu lokalnego na lokalnym rynku – limit dostępnych środków: 150 000,00 zł
     
  • Organizacja cyklicznych imprez kulturowo-rekreacyjnych wzmacniających potencjał trzeciego sektora – limit dostępnych środków: 147 318,97 zł

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

2) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

3) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

LISTA RANKINGOWA - DO POBRANIA

Lista ta zawiera wnioski zgodne i niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, które w ramach tej zgodności podlegały ocenie spełnienia kryteriów wyboru i uzyskały zatwierdzoną przez Radę Projektową ilość punktów. Miejsce na liście jest uzależnione od ilości otrzymanych punktów. Wnioskodawca może złożyć do Zarządu Stowarzyszenia Światowid w formie pisemnej odwołanie od rozstrzygnięć Rady Projektowej (ilości przyznanych punktów) w terminie 5 dni od doręczenia informacji LGD.

Lista ta nie jest listą wniosków, które otrzymały dofinansowanie.