UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Drukuj

Dla wniosków płatność składanych od 1 sierpnia 2012 r.

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie malych projektow majq obowiqzek skladac wniosek 0 platnosc na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, ktorzy skladajq wnioski 0 piatnosc w ramach ww. dzialania obowiqzkowo do papierowej wersji wniosku, (ktora stanowi wydruk z wypelnionego aktywnego formularza wniosku a platnosc) dolqczaja wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nosniku danych. "

•  Wersja 6z - dokumenty obowiązujące od 01.08.2012 r.:

WERSJA 6z

WNIOSEK
INSTRUKCJA

ZAŁĄCZNIK 16

ZAŁĄCZNIK 21b

ZAŁĄCZNIK 21d

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI DLA WNIOSKÓW ZŁOŻNONYCH W WERSJI 4z I PÓŹNIEJ
INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI OPERACJI

ANKIETA MONITORUJĄCA LGD STOWARZYSZENIA ŚWIATOWID

MINI PORADNIK DOTYCZĄCY SPORZĄDZANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DLA "MAŁYCH PROJEKTÓW"

 

Dla wniosków o płatność  składanych od 15 maja 2013 r.

Od dnia 15 maja 2013 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 7z.


INSTRUKCJA

WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK 16
ZAŁĄCZNIK 21b

ZAŁĄCZNIK 21d