UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Dla wniosków patno skadanych od 1 sierpnia 2012 r.

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci dzialania 413 Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie malych projektow majq obowiqzek skladac wniosek 0 platnosc na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, ktorzy skladajq wnioski 0 piatnosc w ramach ww. dzialania obowiqzkowo do papierowej wersji wniosku, (ktora stanowi wydruk z wypelnionego aktywnego formularza wniosku a platnosc) dolqczaja wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nosniku danych. "

•  Wersja 6z - dokumenty obowizujce od 01.08.2012 r.:

WERSJA 6z

WNIOSEK
INSTRUKCJA

ZACZNIK 16

ZACZNIK 21b

ZACZNIK 21d

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI DLA WNIOSKÓW ZONONYCH W WERSJI 4z I PÓNIEJ
INSTRUKCJA DO SPRAWOZDANIA KOCOWEGO Z REALIZACJI OPERACJI

ANKIETA MONITORUJCA LGD STOWARZYSZENIA WIATOWID

MINI PORADNIK DOTYCZCY SPORZDZANIA WNIOSKU O PATNO DLA "MAYCH PROJEKTÓW"

 

Dla wniosków o patno  skadanych od 15 maja 2013 r.

Od dnia 15 maja 2013 r. Beneficjenci dziaania 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie maych projektów maj obowizek skada wniosek o patno na formularzu w wersji 7z.


INSTRUKCJA

WNIOSEK

ZACZNIK 16
ZACZNIK 21b

ZACZNIK 21d