UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W wyniku naboru wniosków w dniach 23.09.-07.10.2013 r. o przynanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, o 4 LEADER, dziaanie 4.1/413 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi tzw. "maych projektów" do biura Stowarzyszenia wiatowid wpyny nastpujce wnioski:

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "MAE PROJEKTY"

Limit dostpnych rodków na dziaanie "mae projekty" w naborze 23.09-07.10.2013 to: 686 203,83 z

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

Limit dostpnych rodków na dziaanie "Odnowa i rozwój wsi" w naborze 23.09.-07.10.2013 r. to: 1 134 289,25 z

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "RÓNICOWANIE W KIERUNKU DZIAALNOCI NIEROLNICZEJ"

Limit dostpnych rodków na dziaanie "Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej" w naborze 23.09.-07.10.2013 r. to: 706 942,50 z

LISTA WNIOSKÓW NA DZIAANIE "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIBIORSTW"

Limit dostpnych rodków na dziaanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw" w naborze 23.09.-07.10.2013 r. to: 1 022 895,00 z

LISTA WNIOSKÓW Z NABORU NA OPERACJE W RAMACH DZIAANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIBIORSTW " PROW 2007-2013 O 4 LEADER NABÓR W DNIACH 23.09.-07.10.2013 r. ZOONYCH PO TERMINIE