Start Leader Małe projekty 2013 Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie "małe projekty"

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Ogłoszenie o naborze wniosków na działanie "małe projekty" Drukuj

 

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Światowid

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 01 lutego 2013 r. - 27 lutego 2013 r.

– limit dostępnych środków: 200 000,00

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie

Stowarzyszenia Światowid , Łubowo 1, 62-260 Łubowo w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 .

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są poniżej oraz w siedzibie Stowarzyszenia Światowid, a także:

- w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

LGD Stowarzyszenie Światowid będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

- w przypadku „Małych projektów” – co najmniej 14,5 punktów.

Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Światowid

Uwaga: Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK WERSJA 6z
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

UWAGA!!! OD DNIA 31.01.2013 R. OBOWIĄZUJE WNIOSEK W WERSJI 7z

WNIOSEK WERSJA 7z
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 7z


WNIOSEK BENEFICJENTA O ZALICZKĘ
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O ZALICZKĘ

WZÓR GWARANCJI ZWROTU ZALICZKI

FORMY GWARANCJI BANKOWEJ

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR
KARTA OCENY PUNKTOWEJ

MINIMALNE WYMAGANIA

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA LGD
OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA DLA UMWW

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Z DNIA 08.07.2008 R.
NOWELIZACJA Z DNIA 27.04.2009 R.

NOWELIZACJA Z DNIA 19.08.2010 R.

NOWELIZACJA Z DNIA 24.08.2011 R.

NOWELIZACJA Z DNIA 09.03.2012 R.

ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 08.07.2008 r. - TEKST JEDNOLITY

Skan interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 22 lutego 2013