Start Leader Małe projekty 2011 Nabór wniosków na działanie "małe projekty"

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Nabór wniosków na działanie "małe projekty" Drukuj

 

 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

 

– termin składania wniosków: 21 listopada – 05 grudnia 2011 r.

– limit dostępnych środków: 381 843,00 zł

 Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie

Stowarzyszenia Światowid , Łubowo 1, 62-260 Łubowo w dniach:

poniedziałek, godz.:7.00 -15.00
wtorek, godz.: 7.00-17.00
środa i czwartek, godz.: 8.00-16.00
piątek, godz.: 8.00-14.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie stowarzyszenia i do pobrania poniżej, a także: - w siedzibie i na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html

 LGD Stowarzyszenie Światowid będzie wybierać do finansowania wyłącznie operacje uznane za zgodne z LSR, które pod względem spełniania kryteriów wyboru uzyskały, co najmniej 50% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów, to znaczy:

w przypadku „Małych projektów” – co najmniej 14,5 punktów.

 Dodatkowo informacji udzielają:

Pracownicy Biura Stowarzyszenia Światowid

 Uwaga: Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WNIOSEK
WNIOSEK WERSJA DO EDYCJI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

KARTA OCENY PUNKTOWEJ

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH

MINIMALNE WYMAGANIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

NOWELIZACJA Z DNIA 27.04.2009

NOWELIZACJA Z DNIA 19.08.2010

PIERWSZA STRONA WNIOSKU Z DANYMI LGD

ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

 

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf .

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Aprobat Readera 9,3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1 413 MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r.

Nowy aktywny formularz wniosku w formacie .pdf oraz zaktualizowaną Instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1 413 MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011 r.) należy stosować od dnia 27.06.2011 r.

Oznacza to, iż od dnia 27.06.2011 r. Wnioskodawcy będą mogli wypełnić formularz wniosku w formie elektronicznej (aktywny .pdf) albo odręcznie (.pdf).” - informacja z http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich/bdquo-nowy-aktywny-formularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy-w-wersji-4-z-wraz-z-instrukcja-dla-dzialania-413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju-w-zakresie-malych-projektow-rdquo.html