UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
poniedziałek, 30 listopada 2009 11:27

Informujemy, e 27 listopada br. odbyo sie posiedzenie Rady Projektowej LGD Stowarzyszenia wiatowid, na którym  zatwierdzono oceny spenienia kryteriów wyboru wniosków zgodnych z Lokalna Strategi Rozwoju, które wypyny do biura podczas naboru 26.10-20.11.2009 r.

Poniej zamieszczamy list ocenionych wniosków w ramach dziaania 4.1/431 - Wdraanie lokalnych strategii rozwoju t.j. na operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniajce si do osignicia celów tej osi, tzw.  maych projektów.
Lista ta zawiera wnioski zgodne z Lokaln Strategi Rozwoju, które w ramach tej  zgodnoci podlegay ocenie spenienia kryteriów wyboru i uzyskay zatwierdzon przez Rad Projektow ilo punktów. Miejsce na licie jest uzalenione od iloci otrzymanych punktów.Wnioskodawca moe zoy do Zarzdu Stowarzyszenia wiatowid w formie pisemnej odwoanie od rozstrzygni Rady Projektowej (iloci przyznanych punktów) w terminie 7 dni od dorczenia informacji LGD.

Lista ta nie jest list wniosków, które otrzymay dofinansowanie. Lista taka zostanie umieszczona po zakoczeniu trybu odwoawczego.

 

lista-wnioskaw_mpi_2009_na-www3-11