Start Leader Lokalna strategia rozwoju

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

       Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stowarzyszenie Światowid to dokument zawierający analizę historyczno-społeczno-gospodarczą terenu działania stowarzyszenia. Powstała w wyniku analizy wielu źródeł naukowych oraz bezpośrednich warsztatów i spotkań z mieszkańcami gmin powiatu gnieźnieńskiego oraz gmin: Kostrzyn, Pobiedziska, Kleszczewo i Nekla.

        LSR jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania i realizowania przez Stowarzyszenie Światowid Programu LEADER w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

        Centralny punkt LSR zajmuje wizja i misja Stowarzyszenia Światowid, dwa filary na których opierają się działania podejmowane przez stowarzyszenie. Wizja została określona ze względu na specyfikę obszaru oraz na podstawie analizy SWOT.

        Wizją jest osiągnięcie wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego i zapewnia dobrych warunków życia dzięki przedsiębiorczości mieszkańców wykorzystujących bogate zasoby i duży potencjał turystyczny.

        Misją Stowarzyszenia Światowid jest integracja lokalnej społeczności i pobudzeniu jej do działania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakości życia.

Osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu gospodarczego będzie realizowane poprzez cele ogólne i szczegółowe.

Cel ogólny 1: Rozwój gospodarczy w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych
Cele szczegółowe:

- wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą o wykorzystanie zasobów lokalnych
- wzrost przedsięwzięć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
- utworzenie nowych miejsc pracy
- wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru

Cel ogólny 2: Poprawa warunków i jakości życia
Cele szczegółowe:

- poprawa stanu obiektów społeczno-kulturalnych służących mieszkańcom obszaru
- zwiększenie liczby obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców
- poprawa estetyki miejscowości
- tworzenie miejsc zapewniających publiczny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu
- aktywizacja i integracja mieszkańców

W ramach celów zostały wyznaczone następujące przedsięwzięcia:

- Zróżnicowany rozwój gospodarczy obszaru
- Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej
- Aktywny wypoczynek ze Światowidem
- Świetlica tętniąca życiem

W ramach tych przedsięwzięć mieszkańcy obszaru działania Stowarzyszenia Światowid będą mogli uzyskać dofinansowanie na poszczególne projekty w programach:

1) Małe projekty
2) Odnowa i rozwój wsi
3) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
4) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lokalna Strategia Rozwoju zawiera również wskaźniki i źródła weryfikacji wskaźników jakie muszą zostać zrealizowane przez Stowarzyszenie Światowid w wyniku podejmowania założonych celów

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU PO ZMIANACH Z CZERWCA 2014 ROKU - DO POBRANIA