UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

       W niedziel 28 sierpnia br. na placu targowym w Witkowie odbyy si doynki gminne, podczas których rolnicy podzikowali za tegoroczne plony, a tumnie zgromadzeni mieszkacy korzystali z ciekawych atrakcji zapewnionych w bogatym programie imprezy.

            Obchody wita plonów zainaugurowane zostay uroczyst msz wit w kociele p.w. w. Mikoaja w Witkowie, podczas której zgromadzeni podzikowali stwórcy za tegoroczne zbiory i kolejny rok owocnej pracy. Po zakoczeniu naboestwa spod kocioa wyruszy barwny korowód doynkowy prowadzony przez zespó Poligrodzianie. Rozpiewany korowód przemaszerowa ulicami miasta na plac targowy, gdzie odbya si dalsza cz doynek.

            Uroczystoci obrzdowe wita plonów rozpoczy si od wspólnego odpiewania Roty, po czym gos zabra gospodarz doynek, czyli burmistrz Gminy i Miasta Witkowo- Krzysztof Szkudlarek. - Doynki to jeden z najpikniejszych dni w yciu kadego rolnika, to czas radoci i odpoczynku po cikiej pracy. Okazae wiece stojce pod scen symbolizuj, nie tylko codzienn prac, ale take przywizanie do kultury, która zawsze bya dla rolników bardzo wana. Wchodzc na scen zobaczyem równie bochny chleba i podziwiajc je czuem wielk rado, e mimo niesprzyjajcych warunków udao si zebra plon, dziki któremu moemy by pewni, e tego chleba nie zabraknie. Wszystkim rolnikom, którzy swoj cik prac dbaj by nie zabrako jedzenia na naszych stoach, chciabym powiedzie jedno proste sowo- dzikuj. Wszyscy wiemy jak wana jest praca rolnika, jest ona fundamentem egzystencji kadego czowieka. Owoce pracy rolników zale od wielu okolicznoci. Nie znaj oni 8- godzinnego dnia pracy, czsto pracuj cae dnie bymy mogli cieszy si widokiem chleba na naszych stoach. Jestem przekonany, e bdziemy czyni wszystko, by tego chleba nie zabrako w adnej witkowskiej, ani polskiej rodzinie - mówi Krzysztof Szkudlarek. Po przemówieniu burmistrza zespó Poligrodzianie przypomnia zebranym tradycyjne obrzdy, jakie towarzyszyy niwom w zamierzchych czasach, a starostowie wita plonów - Pani Krystyna Kierzek i Pan Zbigniew Malawko, przekazali, na rce gospodarzy uroczystoci czyli burmistrza Krzysztofa Szkudlarka i proboszcza witkowskiej parafii - ks. Stanisawa Goca, chleby doynkowe, którymi podzielili si z zebranymi. Nastpnie gos zabrali zaproszeni gocie, wród których znaleli si: posowie: Tadeusz Tomaszewski i Zbigniew Dolata, przewodniczcy Rady Powiatu Gnienieskiego - Zdzisaw Kujawa, zastpca prezydenta Gniezna - Rafa Spachacz, przedstawiciel starostwa powiatowego - Alina Kujawska Matanda, radna Rady Powiatu Gnienieskiego - Krystyna ok oraz Krzysztof Ostrowski- przewodniczcy stowarzyszenia Ziemia Gnienieska.

            Po zakoczeniu czci oficjalnej przyszed czas na dobr zabaw, o co zadbali artyci, którzy zaprezentowali si na scenie. Wród licznych zespoów, które umilay zebranym pobyt na doynkach znalazy si m.in.: Zespó Wokalny Semplicze, Zespó Folklorystyczny Mielyniacy, Witkowska Kapela Podwórkowa, zespó My Modzi oraz wokalici ze studia piosenki OKSiR w Witkowie. O godzinie 17.00 tum na placu targowym zdecydowanie si powikszy, gdy mieszkacy przybyli by zobaczy wystp gwiazdy wieczoru - Zbigniewa Wodeckiego. Legendarny muzyk zaprezentowa najwiksze przeboje z przekroju swojej kariery oraz opowiedzia wiele anegdot, które wprawiy zgromadzon publiczno w doskonay nastrój. Trwajcy blisko pótorej godziny koncert tak bardzo podoba si zgromadzonym, e nie obyo si bez bisu, po którym piosenkarz otrzyma od rolników okazay kosz pomidorów.

            Po wystpach artystów przystpiono do rozlosowania gównych nagród w loterii fantowej. Kilku szczliwców wrócio do domu z cennymi nagrodami, wród których znalazy si min.: rower, drukarka, zmywarka oraz telewizor LCD.

            Obchodom tegorocznych doynek towarzyszyo równie wiele innych atrakcji, jak m.in.: wystawa maszyn rolniczych, podów rolnych, warzyw i kwiatów, park zabaw dla najmodszych czy stoiska ze specjaami wiejskiej kuchni.

            W ramach wita plonów odby si równie konkurs wiecy niwnych. Jury konkursu, po dugich naradach, zdecydowao, e pierwsze miejsce naley si wiecowi wykonanemu przez mieszkaców Maachowa Zych Miejsc, drugie miejsce przypado wiecowi z Gorzykowa, a trzecie zdobyli mieszkacy Ruchocinka. Wszystkie wsie, które wykonay wiece konkursowe otrzymay nagrody pienine adekwatne do zdobytego miejsca.

            Wzorem lat poprzednich doynkom towarzyszy równie turniej piki nonej, zawody strzeleckie, których laureaci nagrodzeni zostali pucharami i sprztem sportowym, wystawa modeli pywajcych i latajcych przygotowana przez GKM „Sokó”

            Caodzienna impreza doynkowa zakoczya si zabaw taneczn, podczas której mieszkacy do pónych godzin nocnych wietnie bawili si przy muzyce zespou Rosett.

            Organizatorzy pragn zoy podzikowania sponsorom oraz wszystkim osobom, które pomogy przygotowa i zorganizowa tegoroczne wito plonów.

Doynki Gminne w Witkowie byy wspófinansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o 4 LEADER z dziaania 3.1 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja Stowarzyszenia wiatowid.

            Tekst i zdjcia:

Krzysztof Dziel

Urzd Gminy i Miasta Witkowo