Start Leader Aktualności Gmina Kiszkowo podwójnie nagrodzona!!!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Gmina Kiszkowo podwójnie nagrodzona!!! Drukuj

 

 04.11.2014 odbyła się w Poznaniu uroczysta gala XV edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich", organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do konkursu przystąpić mogły gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty oraz podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego. Jedna jednostka mogła zgłosić wyłącznie jeden projekt, który powinien być w takim stopniu zaawansowania jego realizacji, żeby umożliwił ocenę Zespołowi Sędziów Sprawozdawców. Musiał również wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób realizacji projektu oraz jego społecznego lokalnego oddziaływania, przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie mógł być także projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Do konkursu nadesłane zostały 40 projekty. Zespół sędziów sprawozdawców zweryfikował pod względem formalnym wszystkie projekty. Ustalono, że 36 projektów, spełnia wymogi tego konkursu. Cały wrzesień zespół sędziów dokonywał wizji wszystkich zgłoszonych projektów. Następnie  odbyło się oficjalne posiedzenie kapituły konkursowej i na tym posiedzeniu został dokonany podział nagród, w oparciu o informacje przetworzone przez zespół sędziów sprawozdawców – mówi Mariola Górniak, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Następnie głos zabrał Tomasz Bugajski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego:

Praca w kapitule to była wielka przyjemność i trud, wybrać z wszystkich projektów, te szczególne.

My nawet nie widzimy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak zmienia się wieś, jak zmieniają się nasze gminy. to właśnie państwo jesteście tymi, którzy ten obraz zmieniacie. Wielkopolska wieś, to już nie jest ta wieś, która była kiedyś. Możemy być z tego dumni, że ona się zmienia na naszych oczach, że te zmiany dotyczą poszczególnych zagród, poszczególnych miejsc , gmin, powiatów i całego województwa. Podziękował także sędziom sprawozdawcom za trud włożony w ocenę projektów, a także Hannie Grunt, prezesowi WFOŚiGW, za współfinansowanie nagród. Wyraził także nadzieję, że przyszłoroczna, XVI edycja będzie jeszcze bardziej ciekawa.

Hanna Grunt, prezes WFOŚiGW w Poznaniu, natomiast pogratulowała wszystkim, którzy uczestniczyli w tym konkursie. Jak co roku, także i w tym roku dofinansowaliśmy nagrody w miarę możliwości , wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Są to nagrody, które są dalsza inspiracją, dalszą możliwością i wykorzystując Państwa determinację, dalszym czynnikiem do rozwoju naszej wielkopolskiej wsi. W tym roku tak się złożyło, że jest to XV edycja i zbiegło się to w czasie z 25-leciem wolności naszego kraju. Takie dwa jubileusze są znaczące, wskazują ile faktycznie przez te 25 lat zostało zrealizowanych działań, które pozwoliły nam rozwój naszego kraju. Inicjatywy oddolne są najczęściej niedoceniane. to Państwo pokazujecie jak wielkie mają znaczenie , jak tak naprawdę mogą budować integrację społeczeństw lokalnych. Widać w jaki sposób społeczności się angażują, identyfikują i pozyskują tożsamość z miejscem do którego przynależą. Gratuluję wszystkim tym, którzy nagrody uzyskali. Ten konkurs stanowi takie połączenie: kultury z ekologią i to na terenach wiejskich. Proszę Państwa, nawet ekologia może być kulturalna!

Wśród nagrodzonych, w I kategorii: działania proekologiczne, I miejsce i nagrodę w wysokości 8 tys. zł, otrzymała Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych z gminy Kiszkowo, za projekt „Poznajemy ptaki obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem”. W kategorii II – działania prokulturowe gmina Kiszkowo zajęła II miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł, za projekt „Ziemia kiszkowska wczoraj i dziś”.  Oba projekty zostały zrealizowane w 2013 r. ze środków programu Leader, uzyskanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Światowid.

Na koniec głos zabrał Wójt Gminy Kiszkowo, Tadeusz Bąkowski. Dziękuje bardzo za wyróżnienie i nagrodzenie projektów zrealizowanych przez moja gminę. W imieniu wszystkich uczestników, pragnę złożyć bardzo serdeczne podziękowania wszystkim, za inspirowanie tego konkursu. Projekty te, realizowane zarówno przez mieszkańców jak i samorządy i stowarzyszenia, zasługują na wielkie uznanie. Myślę, że podobnie jest we wszystkich gminach, w których to się dzieje. ja tylko na przykładzie mojego samorządu podam, że podczas wieczorku literackiego, spotkania promocyjnego publikacji „Ziemia kiszkowska wczoraj i dziś”, wzięło ponad 200 zainteresowanych mieszkańców. Nikt ich nie przymuszał. Ludzie chcą się spotykać i uczestniczyć. Publikacja ta była przygotowana wspólnie z mieszkańcami. Myślę, że tak się dzieje ze wszystkimi projektami. Realizujemy te projekty nie po to, aby zdobywać nagrody. Jednak jeśli przy okazji je zdobędziemy, to tym większa jest satysfakcja dla tych, którzy w tym projekcie uczestniczą oraz dla mieszkańców. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratuluję a kapitule, raz jeszcze dziękuję.

Materiał informacyjny: Urząd Gminy w Kiszkowie