UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W listopadzie 2013 roku zosta zakoczony projekt „Soneczne, syszalne i radosne Drzzgowo” wspófinansowany ze rodków unijnych w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla maych projektów, objtego PROW na lata 2007-2013.

W ramach projektu zostaa zamontowana instalacja solarna w wietlicy w Drzzgowie, zakupiono sprzt naganiajcy do wietlicy, a plac przywietlicowy zosta doposaony w dwie zabawki i 3 stoy piknikowe. Operacja ta przyczynia si do podniesienia jakoci ycia we wsi, poprawy stanu obiektów sucym mieszkacom. Poprawia si te estetyka miejscowoci.

Monta instalacji solarnej spowoduje obnienie kosztów eksploatacji budynku, zmniejszy koszty ogrzewania wody. Dziki sprztowi  naganiajcemu imprezy organizowane w wietlicy nabior profesjonalnego charakteru i rozmachu. Nowe zabawki zamontowane na placu zabaw, waka i bujak sprynowy oraz stoy piknikowe zachc najmodsze dzieci oraz ich rodziców do korzystania z placu.

Anna Czubak
Urzd Miejski w Kostrzynie