UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Serdecznie zapraszamy do lektury raportu z oceny funkcjonowania loklanych grup dziaania wykonany przez firm badawcz PSDB, w którym Stowarzyszenie wiatowid jest opisane jako studium przypadku:

Raport kocowy z oceny funkcjonowania lokalnych grup dziaania realizujcych lokaln strategi rozwoju w ramach PROW 2007-2013

oraz

badania ewaluacyjnego 31 Lokalnych Grup Dziaania z terenu Wielkopolski dotyczce ich dziaalnoci i stanu realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju finansowanych w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013 oraz ich wpywu na rozwój lokalny. - do pobrania

Badanie zrealizowane przez Fundeko Korbel, Krok-Baciuk Sp. j. na zlecenie Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego