UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego przyj stanowisko w sprawie rozwoju lokalnego w przyszym okresie programowania rodków unijnych w latach 2014-2020, w którym  apeluje o obligatoryjne uwzgldnienie  mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Spoeczno  (RLKS) - dobrowolnego  dla  polityki  spójnoci - w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

W stanowisku tym czytamy: Przesunicie 25% rodków z filara II do I w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pomniejsza finansowanie obszarów  wiejskich w zakresie Lokalnych Grup Dziaania. Istnieje natomiast moliwo pozyskania dodatkowych rodków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spoecznego, w zakresie interwencji przewidzianej dla tych funduszy. Dopiero kompleksowe finasowanie instrumentu RLKS przez EFROW i EFMR oraz EFRR i EFS pozwoli na zrównowaony rozwój zarówno obszarów wiejskich jak i miejskich. Natomiast, przypisanie  w skali  kraju na RLKS  rodków  w wysokoci  l0% z EFS i 5% z EFRR przyczynioby si do rozwoju lokalnego i spowodowao wymierne korzyci dla beneficjentów.

ródo: http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/17437-konwent-powiatow-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-sprawie-rozwoju-lokalnego