UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Obchody Dni Niechanowa zainicjowane zostay IX Pieszym Rajdem po Ziemi Niechanowskiej. Jak co roku organizatorem imprezy jest Zespó Szkó w Niechanowie, tym razem wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodziców Ziemi Niechanowskiej. Tegoroczny rajd odby si 18.05.2013r. Wzili w nim  udzia uczniowie ze szkó w Jarzbkowie, Niechanowie, maluchy z Przedszkola „Kajtek” oraz uczestnicy OSiW OHP w Niechanowie. Przebieg tegorocznego rajdu mia nieco innych charakter. Uczestnicy z Zespou Szkó wzili udzia w tzw. questach niechanowskich, rymowanych zagadkach, które dotyczyy najbardziej charakterystycznych miejsc w Niechanowie. Po odgadniciu brakujcych wyrazów w rymowankach, naleao uoy haso. Wszystkie druyny doskonale poradziy sobie z zadaniem. Podobnie pozostae ekipy rajdowe, które wdroway wyznaczonymi trasami „róanej gminy”, wykonujc rozmaite zadania m.in. rozwizanie krzyówki, przetumaczenie tekstu w gwarze poznaskiej, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczce historii i tradycji naszej gminy, zapiewanie piosenki na dowoln melodi.  Na mecie , w parku przy paacu w Niechanowie, na uczestników gry dydaktycznej i rajdu czekay ukryte skarby.

Dziki zaangaowaniu Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej i p. Grayny Kozaneckiej udao si pozyska na ten cel rodki z  Programu Leader dziaanie 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania nabywanie umiejtnoci i aktywizacja, PROW2007-2013 reprezentowanym przez Stowarzyszenie wiatowid w ubowie. Dziki tej inicjatywie zorganizowano dla ok. 70. uczestników rajdu spotkanie z histori regionu, któr przestawi niezastpiony regionalista Pan Jan Kozanecki, po czym wszyscy zostali zaproszeni na ognisko z kiebaskami.

W komitecie organizacyjnym rajdu znaleli si:

 Komandor  rajdu i autorka questów: Elbieta Rzepecka –Roszak

Organizator: Grayna Kozanecka- przewodniczca Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej

Wspóorganizatorzy: Magorzata Wojciechowska, Róa Grabowska

Opiekunowie ze wszystkich placówek owiatowych niechanowskiej gminy.

Podczas biesiadowania zaszczyci nas swoj obecnoci prezes Stowarzyszenia wiatowid Pan Zygmunt Nowaczyk, który przywióz równie drobne upominki.

Nastpnie zostay wrczone podzikowania dla uczestników, opiekunów, organizatorów i goci.

Gorce sowa podzikowa popyny w stron Organizatorów rajdu, opiekunów,  kierownictwa Orodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie oraz Pa ze Stowarzyszenia Rodziców Ziemi Niechanowskiej: Beaty Prusinowskiej, Justyny yskawy, Sylwii Chudej.

Grayna Kozanecka