UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Soneczny Promyk” z Kiszkowa w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie wiatowid zorganizowao piknik z cyklu „Spotkania z histori”. Miejscem pikniku bya miejscowoci Sawno, a haso tego przedsiwzicia brzmiao: „Kaplica w. Rozalii na Szlaku Kocioów Drewnianych”.

            -  „Spotkania z histori” to nowo w tegorocznych dziaaniach Stowarzyszenia wiatowid. Poprzez te przedsiwzicia – w kadej z czternastu gmin odbdzie si jeden piknik – chcemy pokaza, e historia stanowi podstaw edukacji, ksztatuje umiejtno samodzielnych sdów oraz buduje postawy obywatelskie. Pikniki maj na celu pokazywa najpikniejsze historycznie zaktki naszych gmin, swoiste pereki naszego regionu, odkrywa lokalne dzieje, utrwala i promowa tradycj oraz zwyczaje, a jednoczenie budowa spoeczestwo obywatelskie – podkrela Katarzyna Jórga, dyrektor Biura Stowarzyszenia wiatowid.
            Piknik w Sawnie rozpocz si od zbiórki uczestników z poszczególnych miejscowoci z terenu gminy Kiszkowo na plac znajdujcy si przy cmentarzu parafialnym w Sawnie. Uczestników powitaa Renata Domagalska, prezes Stowarzyszenia, omówia krótko program spotkania, a nastpnie przedstawia przewodnika pikniku, którym by Pawe Robakowski, miejscowy nauczyciel historii w szkole podstawowej,  jednoczenie pasjonat i „miejscowy regionalista”.
            - „Spotkanie z histori” pod nazw „Kaplica w. Rozalii na Szlaku Kocioów Drewnianych”, odbywa si w Sawnie na terenie dziaania LGD Stowarzyszenia wiatowid. Uczestnikami pikniku s czonkowie Stowarzyszenia  Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Soneczny Promyk” Kiszkowo oraz mieszkacy gminy Kiszkowo – mówi Renata Domagalska, prezes Stowarzyszenia    
            Nastpnie uczestnicy pikniku udali si na teren cmentarza, gdzie na wzgórzu znajduje si drewniana Kaplica w. Rozalii. Przewodnik w sposób ciekawy przedstawi histori dotyczc kaplicy i pooonego wokó cmentarz. Po zwiedzeniu kaplicy i cmentarza uczestnicy udali si pod pomnik z 1946 roku upamitniajcy 56 polegych w czasie II wojny wiatowej w latach 1939-1945, który to znajduje si na wschodnim kracu wsi w pobliu placu „parkingowego” przy cmentarzu.
            Po zapoznaniu si z histori kaplicy i cmentarza uczestnicy udali si autokarem do pooonego w centrum wsi kocioa w. Mikoaja. Po zwiedzeniu którego przeszli do niedaleko pooonego gospodarstwa agroturystycznego, tzw. „Rybakówki”, gdzie odby si fina pikniku. Na terenie Rybakówki przeprowadzony zosta quiz terenowo – historyczny, po czym przyszed czas na wspólne pieczenie kiebasek na ognisku.
            Przy ognisku miao miejsce równie miejsce podsumowanie pikniku, podzielenie si wspólnymi przeyciami, pogawdzenie o osobliwociach znajdujcych si na terenie Sawna i najbliszych okolic. Na zakoczenie Spotkania z histori zwycizcy quizu otrzymali nagrody. O godzinie 20.00 miao miejsce podzikowanie uczestnikom spotkania ze strony prezes R. Domagalskiej i oficjalne zakoczenie pikniku.

(kfs)

Zdjcia: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Soneczny Promyk"