Start Leader Aktualności Szkolenie organów decyzyjnych Stowarzyszenia Światowid

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Szkolenie organów decyzyjnych Stowarzyszenia Światowid Drukuj

 

 W dniach od 15 do 17 kwietnia br. Członkowie Rady Projekowej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu oraz pracownicy biura Stowarzyszenia Światowid przebywali na szkoleniu na terenie działania Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki. Uczestnicy szkolenia zakwaterowani byli w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Głównym celem projektu było szkolenie z zakresu budowania parnerstwa, procedury oceny wniosków w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju oraz wymiana doświadczeń z inną Lokalną Grupą Działania, realizującą na swoim terenie Program Leader.

Pierwszy dzień szkolenia skoncentrowany był na temacie partnerstwa, tego jak je budować oraz jak osiągnąć założone cele w partnerstwie, nie zaburzając jego funkcjonowania. Uczestnicy szkolenia podzieleni na kilku osobowe grupy, pracowali nad tym jakie wartości, umiejętności i doświadczenie jest potrzebne aby zbudować partnerstwo. Co może zagrozić partnerstwu oraz jak przeciwdziałać kryzysowi w partnerstwie. Wszyscy doszli do wspólnych wniosków, że zbudowanie i utrzymanie partnerstwa jest bardzo trudnym, ale wartym podjęcia zadaniem. W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy oraz Członkowie Rady Projektowej LGD Lider Wałecki.

Dzień zakończył się spotkaniem z Panem Januszem Bartczakiem  - Prezesem LGD Lider Wałecki oraz Prezesem Polskiej Sieci LGD. Tematem rozmowy była kwestia nowego okresu programowania w latach 2014-2020 oraz roli jaką mają w nim pełnić lokalne grupy działania. Dyskusja była bardo żywa, nie zabrakło rownież czasu na wymianę doświadczeń pomiędzy grupami w związku z realizacją Programu Leader, realizacją lokalnych stretegii rozwoju oraz funkcjonowaniem lokalnych grup działania, nabywaniem umiejetności i aktywizacją lokalnej społeczności.

Pierwsza część drugiego dnia szkolenia skoncentorwana była na omówieniu procedury oceny wniosków w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju. Szkolenie miało charakter warsztatu na którym uczestnicy na konkretnych przykładach ćwiczyli procedurę oceny wniosków według kryteriów wyboru oraz kryteriów punktowych. Dokładnie omówione zostały również wszystkie zmiany w procedurze oceny oraz kryteriach, które zostały naniesione po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Druga część dnia została poświęcona na odwiedzenie i poznanie terenu działania gospodarza, czyli LGD Lidera Wałeckiego. Na początku zawitaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego "W PIĘKNEJ DOLINIE" Państwa Beaty i Andrzeja Tomajczyk, mieszczące się w miejscowości Szwecja, nad rzeką Piława. Pani Beata opowiedziała historię gospodarstwa oraz pokazała zaplecze noclegowe tego miejsca. Następnie gospodarze ugościli nas przepysznym pstrągiem uwędzonym wcześniej na palenisku oraz własnego wyrobu piwem. Smak ryby był niepowtarzalnym i na pewno na długo pozostanie w pamięci wielu z nas.


 Po zakończeniu wizyty w gospodarstwie agroturystycznym naszym przewodnikiem została Pani Agnieszka Cybulska - rodowita mieszkanka Szwecji, nauczycielka szkoły podstawowej w tej miejscowości oraz Radna Gminy Wałcz. Pani Agnieszka opowiedziała nam historię miejscowości Szwecja, lokalną strategię promocji miejscowości - bardzo atrakcyjnej turystycznie ze względu na rzekę Piława, przepływającej przez środek wsi. Następnie pokazała nam pozostałości po Wale Pomorskim w Zdbicach, miejscowości wymarłej, niepotrafiącej wykorzystać potencjału atrakcji turystycznych, które posiada oraz kilka dobrych praktyk z terenu Gminy Wałcz. Na zakończenie dnia w remizie strażackiej w Szwecji Panie z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Panią Sołtys tej wsi ugościły nas przepyszną kolacją i degustacją lokalnego produktu - kiszki szwedzkiej, która w 2012 roku została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych.

W trzeci dzień zostały przeprowadzone warsztaty z obsługi Programu Elektroniczna Obsługa Wniosku. Od początku uczestnicy przeszli przez procedurę oceny wniosków na konkretnych przykładach. Po intesywnej pracy na komputerach, przyszedł czas zakończenia szkolenia i powrotu do domu z bagażem nowych doświadczeń i pomysłów do realizacji na naszym terenie.

Serdecznie dziękujemy Lokalnej Grupie Działania Lider Wałecki, a w szczególności Panu Januszowi Bartczakowi i Panu Tomaszowi Albrechtowi za pomoc w organizacji szkolenia, za bardzo gościnne przyjęcie nas i zbudowanie atmosfery przyjaźni i prawdziwego partnerstwa. Pani Agnieszce Cybulskiej za bardzo ciekawe przedstawienie nam historii miejsc, które odwiedziliśmy oraz za zarażenie nas optymizmem i energię do działania w środowisku  lokalnym i pokazaniem nam, że naprawdę warto!

Szkolenie zostało sfiansowane w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.