UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

FESTIWAL FORM TEATRALNYCH CZTERY YWIOY jest skierowany do mieszkaców obszaru dziaania Stowarzyszenia wiatowid realizujcego program Leader w ramach osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 dziaanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja. Obszar ten obejmuj gminy: Czerwonak, Kiszkowo, Kecko, Mieleszyn, ubowo, Gniezno, Trzemeszno, Witkowo, Niechanowo, Czerniejewo, Nekla, Kostrzyn, Kleszczewo, Pobiedziska.

CEL FESTIWALU:

1.        Wzrost wiadomoci mieszkaców dotyczcej regionu, historii, obyczajów, zwyczajów, poczenia ycia czowieka z natur, afirmacji ycia,
            afirmacji mierci z okresu wczesnosowiaskiego i jego wpywu na przenikanie w teraniejszo.

2.        Aktywizacja midzypokoleniowa poprzez zbieranie danych, dokonywanie diagnoz i realizacj zadania.

3.        Rozwój zdolnoci interpretacji form teatralnych (rytuay, zachowania, obyczaje, zwyczaje) wród mieszkaców obszaru.

4.        Doskonalenie umiejtnoci autoprezentacji.

5.        Poprawa wspópracy partnerskiej pomidzy instytucjami i mieszkacami PARTNERZY – Fundacja „Scena Pobiedziska” , Orodek Kultury w     
            Pobiedziskach oraz Zespó Szkó w Pobiedziskach

UCZESTNICY:

1.          Szkoa Podstawowa w opiennie – spektakl pt. „Posag”

ZDJCIA Z PRÓB:

2.          Szkoa Podstawowa w Fakowie -spektakl pt. „Koysanka Piastowska”

3.          Gimnazjum w Pobiedziskach –spektakl pt. „Dusauti”

ZDJCIA Z PRÓB:

4.          Szkoa Podstawowa w Niechanowie – spektakl pt. „Zwyczaje i obyczaje Sowian w piguce”

ZDJCIA Z PRÓB:

5.          Zespó Szkó im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie – spektakl pt. „ Jest takie miejsce”

ZDJCIA Z PRÓB:


 

6.          Biblioteka Publiczna w Czerniejewie – spektakl pt. „Jare Gody”

ZDJCIA Z PRÓB:

7.          Grupa nieformalna z Krerowa (Gmina Kleszczewo) – spektakl lalkowy pt. „Królewna nieka”

ZDJCIA Z PRÓB:

LICZBA UCZESTNIKÓW- 120 osób

Fina festiwalu 10.12.2012 r. Orodek Kultury w Pobiedziska (ul. Kostrzyska)

SCENARIUSZ FESTIWALU:

Godz.9.00 – oficjalne rozpoczcie Festiwal maych form teatralnych „Cztery ywioy” przez Katarzyn Jórga (Stowarzyszenie wiatowid), Barbar Matuszewska Biniszkiewicz (OK. Pobiedziska) Andrzej Pieczyski (Fundacja Scena Pobiedziska)

Godz. 9.30 – wstp Szkoa Podstawowa w Fakowie (gm.ubowo) spektakl pt. „Koysanka Piastowska”

Godz.10.15 – wystp Szkoy Podstawowej w opiennie (gm.Mieleszyn) „spektakl pt. Darcie Pierza”

Godz.10.45 -11.15 – przerwa niadaniowa

Godz.11.15 – wystp Szkoy Podstawowa w Niechanowie (gm.Niechanowo) spektakl pt.  „Zwyczaje i obyczaje Sowian w piguce”

Godz.12.00 – wystp Biblioteki Publicznej w Czerniejewie (gm. Czerniejewo) spektakl pt. „ Jare Gody”

Godz.12.45 – wystp Zespou Szkó w Trzemesznie (gm.Trzemeszno) spektakl pt. „ Jest takie miejsce”

Godz.13.30 – wystp Gimnazjum w Pobiedziskach (gm,Pobiedziska) spektakl pt. „Dusaki”

Godz. 14.15 – wystp grupy nieformalnej  z Krerowa (Gmina Kleszczewo) – spektakl lalkowy pt. „Królewna nieka”

Godz.15.00 – 15.45 – lunch

Godz.16.00 – oficjalne ogoszenie wyników i zakoczenie Festiwal maych form teatralnych „Cztery ywioy” przez Katarzyn Jórga (Stowarzyszenie wiatowid), Barbar Matuszewska Biniszkiewicz (OK. Pobiedziska) Andrzej Pieczyski (Fundacja Scena Pobiedziska)