UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 03 wrzenia br. w Starostwie Powiatowym w Gnienie odbyo si spotkanie dotyczce nowego okresu programowania i ksztatu Programu Leader. W spotkaniu uczestniczyli: Robert Andrzejewski - Wicestarosta, przedstawiciele samorzdów lokalnych nalecych do Stowarzyszenia wiatowid oraz Zarzd stowarzyszenia.

Gównym celem spotkanie byo podjcie dziaa na rzecz promowania podejcia CLLD - rozwoju lokalnego kierowanego przez spoecznoci, jako priorytetu w przyszym okresie programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz wczenie si w proces konsultacji aktów prawnych oraz innych dokumentów czy stanowisk dotyczcych przyszego okresu programowania.

Zebrani wysuchali prezentacji ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOECZNO COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT CLLD przygotowanej przez Zarzd Stowarzyszenia wiatowid, podjli dyskusj. Zaproponowano przedstawicielom samorzdów wystosowanie listu w sprawie CLLD do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, którego tre przesano do konsultacji.