UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZˇ
NOWˇ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - ¦wieże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie ¦wiatowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki ł±cz± regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga ¶więtego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 26 maja 2012 roku o godz. 11.15 spod Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Karniszewie ruszył rajd rowerowy zorganizowany przez Polski Klub Ekologiczny Koło w GnieĽnie oraz Stowarzyszenie ¦wiatowid w Łubowie.

            W rajdzie wzięło udział 50 osób – uczniowie  miejscowej szkoły, rodzice i jedna babcia. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali od organizatorów specjalne, odblaskowe kamizelki. Opiekunami na rajdzie byli studenci z Gniezna: Arkadiusz Zaremba i Justyn Tubacki, instruktorka harcerstwa i nauczycielka – Ewelina Tubacka  oraz nauczycielka Beata Zielińska – Tubacka.

Trasa rajdu wiodła z Karniszewa przez Sokolniki, ¦wi±tniki Małe, Przysiekę, Mieleszyn do Borz±twi. W Borz±twi na zmęczonych turystów czekał smaczny  posiłek i losowanie nagród. Po odpoczynku na Campingu w Borz±twi rowerzy¶ci le¶nymi ¶cieżkami udali się pod Kłecko. Podczas pokonywania le¶nej trasy, ogromnym przeżyciem dla młodszych turystów rowerowych było przej¶cie przez mostek nad Mał± Wełn±, która w tym roku ma duży poziom wody. Po dotarciu na  plażę  nad  jeziorem Kłeckim  rowerzy¶ci uczestniczyli w I Piastowskim Festiwalu Wodnym.

Rajd rowerowy był udany - panowała miła, przyjacielska atmosfera, dopisała pogoda i wszyscy bezpiecznie oraz szczę¶liwie wrócili do swoich domów.

Beta Zielińska - Tubacka
Polski Klub Ekologiczny
Koło w GnieĽnie

 

RAJD ROWEROWY W KŁECKU

W sobotę 26 maja 2012 o godzinie 1100   spod neogotyckiej budowli ko¶cioła ¶w. Jerzego i ¶w. Jadwigi wyruszył rajd rowerowy, w którym udział wzięło siedemdziesięciu siedmiu miło¶ników czynnego wypoczynku. Przed wyjazdem wręczyłem członkom rodzin, opiekunom i niektórym uczestnikom pięćdziesi±t kamizelek odblaskowych ufundowanych przez organizatorów. Po¶ród zwolenników turystyki rowerowej najliczniejsz± grupę stanowiły Panie w wieku emerytalnym; uczniowie O¶rodka Szkolno Wychowawczego oraz Szkoły Podstawowej w Kłecku wraz z nauczycielami i opiekunami; brali też udział rodzice z dziećmi, a także z najmłodszymi w specjalnych siedliskach, nie zabrakło także amatorów jazdy rowerowej obojga płci.</p> <p> Celem rajdu był bezpo¶redni kontakt z-czyst±-natur± i integracja mieszkańców nie tylko z miasteczka-Kłecka; poznanie prawdy o mo¶cie wzniesionym nad Mał± Wełn±, którego bronili mieszkańcy Biskupic w dniu 9 wrze¶nia 1939 i jakie ponie¶li za to konsekwencje; przybliżenie legendy o największym w gminie Mieleszyn głazie narzutowym „Tarcza Olbrzyma” oraz o okoliczno¶ci w jakich trafił do ewidencji zabytków staraniem miło¶nika przyrody Krzysztofa Gronikowskiego pracownika Urzędu Gminy Kłecko.

Dłuższy postój miał miejsce w Borz±twi, gdzie nast±piło spotkanie z komandorem  Rajdu Andrzejem Kaczmarkiem i pozostałymi organizatorami  oraz uczestnikami przygody na dwóch kółkach. Camping był miejscem, w którym spożyli¶my  posiłek regeneracyjny,  -wszystkim wyj±tkowo smakował-, a następnie wzięli¶my udział w losowaniu nagród. PóĽniej pod przewodnictwem komandora przyjechali¶my na „Piastowski festiwal wodny” gdzie miało miejsce zakończenia Rajdu.
Następnie   indywidualnie około 14.30 każdy udał się do domu po przejechaniu trasy  22 km, aby móc ponownie powrócić i uczestniczyć w dalszych występach artystycznych i pokazach.
Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w obsługę Rajdu i pozostałym za aktywne uczestnictwo.

Eugeniusz Kołodziejski

Rajdy rowerowe były sfinansowane ze ¶rodków osi 4 Leader PROW 2007-2013
w ramach działa 4.31 Funkcjonowanie loklanej grupy działania, nabywanie umiejętno¶ci i aktywizacja,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
"Europa inwestuj±ca w obszary wiejskie

Zdjęcia: Polski Klub Ekologiczny Koło w GnieĽnie