Start Leader Rajd rowerowy w Kiszkowie za nami !!!

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Rajd rowerowy w Kiszkowie za nami !!! Drukuj

 

 

W sobot 5 maja 2012r.o godz. 900 z parkingu przy Hali Sportowej w Kiszkowie na tras rajdu rowerowego wyruszya blisko dziewidziesicio osobowa grupa rowerzystów. Najliczniejsz jej cz  stanowili uczniowie kiszkowskich szkó. Nad ich bezpieczestwem w czasie podróy czuwali nauczyciele wspomagani przez rodziców i  pozostaych uczestników wyprawy.

 

Naszym celem byo poznanie historii trzech kocioów lecych na Szlaku Kocióków Drewnianych wokó Puszczy Zielonki. Pomóg nam w tym  pan Wodzimierz Buczyski emerytowany nauczyciel historii i regionalista.

Uczestnicy wycieczki  z wielkim zainteresowaniem wysuchali ciekawych informacji dotyczcych zwiedzanych budowli sakralnych, a take legend i poda o najbliszej okolicy.

Kolejno odwiedzalimy witynie w Kiszkowie, agiewnikach Kocielnych i Sawnie.

Meta rajdu znajdowaa si w Imiokach na terenach nalecym do Fundacji Patria.

W „wigwamie” czeka na uczestników rajdu poczstunek przy ognisku, oraz liczne konkursy z cennymi nagrodami. Chtni mogli pochwali si swoj wiedz, zdolnociami plastycznymi bd sprawnoci fizyczn. 

Swoj obecnoci zaszczyci nas pan Micha Wojtczak prezes Fundacji. W kilku zdaniach poinformowa zebranych o istocie dziaania organizacji, a take wyrazi  uznanie  dla organizacji  naszej imprezy turystycznej.

W miej atmosferze egnajc si z gospodarzami obiektu, peleton podzielony na grupy ruszy w powrotn tras.  Po przejechaniu 34 kilometrów zakoczylimy imprez w Kiszkowie. Koczc skadam serdeczne podzikowania wszystkim osobom zaangaowanym w obsug rajdu i opiek nad modymi mionikami turystyki rowerowej.

 

  

Organizator rajdu

Krzysztof Wolff

 

Rajd rowerowy sfiansowano w ramach Programu Leader o 4 dziaania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umijtnoci i aktywizacja" PROW 2007-2013 ze rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rezcz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestujca w obszary wiejskie

Zdjcia: Wojciech Budzyski