Start Leader INFORMUJEMY

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

INFORMUJEMY Drukuj

Informujemy, e pracownicy biura LGD Stowarzyszenie wiatowid odpowiedzialni za doradztwo w ramach dziaania 4.1/413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Leader PROW 2007-2013, w dniu 29.11.2011 r. bd nieobecni w biurze. Ich nieobecno wynika z faktu obowizku uczestnictwa w warsztatach organizowanych w tych dniach przez Departament PROW 2007-2013 Urzdu Marszakowskiego Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty dotycz doradztwa udzielanego beneficjentom terenu naszego dziaania w ramach dziaania 4.1/413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” oraz przygotowywania wniosków w ramach dziaania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania, nabywanie umiejtnoci i aktywizacja”.

            W zwizku z tym bardzo prosimy Pastwa o przybywanie  w innym terminie ni 29-30.11.2011 r., na konsultacje dotyczce wniosków skadanych w ramach aktualnie trwajcego naboru na dziaanie 4.1/413 „mae projekty”, operacje, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi.

Bardzo prosimy o wyrozumiao i zrozumienie zaistniaej sytuacji.