Start Leader Forum Debaty Publicznej w Warszawie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Forum Debaty Publicznej w Warszawie Drukuj

W dniu 14 lipca 2011 roku w Warszawie Katarzyna Jórga bya uczestnikiem konferencji organizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej pn.” Male projekty- wielka sprawa. Stan wdraania maych projektów oraz moliwoci usprawniania ich realizacji.” Gospodarzem konferencji by Jacek Michaowski Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Andrzej Haasiewicz.

 Prelegenci oraz wielu dyskutantów konferencji potwierdzili, e Program Leader to bardzo wane narzdzie wspierania pozytywnych przemian na wsi. Dobrze przygotowana i konsekwentnie realizowana lokalna strategia rozwoju to sposób na wczanie w owe przemiany aktywnych jednostek, rónych podmiotów szansa na du warto dodan efektu synergii. Waciwie funkcjonujca Lokalna Grupa Dziaania moe odgrywa istotn rol w procesie budowy i wzmacniania spoeczestwa obywatelskiego na wsi i w maych miastach. Szczególn rol odgrywaj tu mae projekty wdraane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez Lokalne Grupy Dziaania.  Praktyka pokazuje, e droga realizacji maych projektów nie jest atwa. Procedury i biurokracja PROW nie przyczyniaj si do uatwiania realizacji oddolnych inicjatyw spoecznych. Jednak ju mamy si czym chwali. Jest wiele dobrych wdraanych projektów, realizowane s ciekawe inicjatywy, pojawiaj si oddolne inicjatywy bardzo innowacyjne dla danego terenu.

Na spotkaniu zastanawiano si jak mae projekty funkcjonuj w praktyce, na ile su realizacji strategii i wspieraj lokalne spoecznoci. Po tej czci Krzysztof Kwatera zaproponowa utworzenie sieci regionalnych i federacji na poziomie kraju, które bd skupiay Lokalne Grupy Dziaania w Polsce i bd lobboway ide Leadera na poziomie polityki kraju i Unii Europejskiej. Na koniec zaakcentowano, e przyszo Leadera w nastpnej perspektywie finansowej ma wyranie zarysowane wizj. Jest wic nadzieja a nawet pewno, e Leader w Polsce bdzie kontynuowany. Pytanie tylko, na jakich zasadach?