Start Leader Otwarcie Rynku w Nekli

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Otwarcie Rynku w Nekli Drukuj

     Dnia jedenastego, jedenastego miesica br. w Nekli obchodzono 92 Rocznic Odzyskania Niepodlegoci przez Pastwo Polskie. Uroczysto rozpocza Msza w. w intencji Ojczyzny z udziaem pocztów sztandarowych, wadz samorzdowych gminy i powiatu, Honorowych Obywateli Nekli, licznie zgromadzonych delegacji organizacji spoecznych, miejscowych stowarzysze, zakadów pracy, szkó, druhów OSP, harcerzy oraz Orkiestry Dtej NOK i mieszkaców. Msz w. odprawi i homili wygosi ks. kanonik Ryszard Goliski. Po czym wszyscy przemaszerowali na Rynek w Nekli, gdzie manifestacja patriotyczna z okazji wita Narodowego zbiega si z otwarciem zmodernizowanego rynku. Modernizacja Rynku w Nekli zostaa sfinansowana ze rodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 osi 4 Leader dziaania „Odnowa i Rozwój Wsi” za porednictwem LGD Stowarzyszenia wiatowid z ubowa.

 

  Sowami Marszaka Józefa Pisudskiego „By zwycionym i nie ulec – to zwycistwo. Zwyciy i spocz na laurach – to klska” prowadzcy uroczysto dyrektor NOK otworzy uroczysto podkrelajc, e zmodernizowany Rynek wiadczy o tym, e nikt nie spocz na laurach. Okolicznociowe wystpienie wygosi burmistrz Roman Grychowski w którym w pierwszej czci nawiza do zrywu narodowowyzwoleczego z 1918 roku, a w drugiej do modernizacji Rynku oraz dokonanych inwestycji w biecym roku i inwestycji, które bd zrealizowane w najbliszym czasie. Koczc swe wystpienie sowami: „Uwaam, e tylko rozsdna i odpowiedzialna gospodarka finansowa gminy pozwoli nam na pynny i systematyczny rozwój naszej Gminy. Dzisiaj tak jak wówczas, w momencie odzyskania niepodlegoci, potrzebna nam jest zgoda, potrzebne s nam dobre rzdy, spokój i mdro, abymy odróniali dobro od za i mogli godnie y w naszej maej ojczynie. Tego wanie Pastwu u sobie ycz w dniu dzisiejszego wita”. Nastpnie gos zabra wicestarosta powiatu wrzesiskiego Pawe Guzik i przedstawiciel mieszkaców Rynku Tomasz Chromiski, który podkreli wielkie zaangaowanie w realizacj modernizacji Rynku pracowników Urzdu Gminy, projektantów i wykonawców.

Przecicie symbolicznej wstgi dokonali wicestarosta Pawe Guzik, burmistrz Roman Grychowski, Przewodniczcy Rady Miejskiej Piotr Michalak, Katarzyna Jórga ze Stowarzyszenia „wiatowid”, oraz przedstawiciele rodzin zamieszkaych na Rynku w Nekli. Wstga zostaa przecita w kilkunastu miejscach, w gór poleciay baloniki z herbem Nekli, a orkiestra odegraa fanfary. Powicenia nowego wizerunku tego miejsca dokona ks. wikariusz Przemysaw Malawy i ks. Sawomir Stronka. W czci patriotycznej zgromadzone delegacje zoyy wizanki kwiatów oddajc hod i pami wszystkim tym, którzy uczestniczyli w walkach narodowowyzwoleczych. Uroczysto na Rynku zakoczy krótki koncert Orkiestry Dtej NOK pod batut Eugeniusza Drewniaka, wystp grup choreograficznych oraz sodki poczstunek w postaci nekielskich rogali.

Na czas uroczystoci warte honorow przy obelisku i tablicy pamitkowej zacignli harcerze z Orodka Harcerskiego „Watra” im. Gerarda Linke w Nekli.

Po obchodach na Rynku w sali widowiskowej NOK otwarto wystaw pt. „Nekielskie metamorfozy – Nekla w starej i nowej Fotografii”, prezentujc stare widokówki oraz zdjcia wykonane midzy innymi przez Pana Manfreda Krusk z Berlina w roku 1959.

Wystawa bdzie czynna do koca listopada.

Zapraszamy!

 

Pawe Tokowicz

Dyrektor Nekielskiego Orodka Kultury

 

Zdjcia: Nekielki Orodek Kultury