UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

W dniach od 08 do 10 wrzenia 2009 r. czonkowie Stowarzyszenia wiatowid uczestniczyli w wyjedzie szkoleniowym na terenie funkcjonowania Lokalnej Grupy Dziaania Partnerstwo Izerskie.

 

Podczas spotkania czonkowie Rady Projektowej zostali przeszkoleni z obsugi programu komputerowego, który bdzie wykorzystany do oceny wniosków skadanych w ramach programu LEADER.
Po szkoleniach grupa zwiedzaa Zamek Czocha oraz zapor na rzece Kwisa.

Uczestnicy trzydniowego wyjazdu mogli zapozna si z dziaalnoci innych lokalnych grup dziaania realizujcy program LEADER. Odwiedzilimy cz szlaku Ekomuzeum, pasiek Maja w Krpie (gmina Przemków) prowadzona przez pana Stanisawa Rekut - projekt realizowany przez Lokaln Grup Dziaania Wrzosowa Kraina. www.wrzosowakraina.pl

W zorganizowaniu wyjazdu szkoleniowego pomoga nam LGD „Partnerstwo Izerskie”, których Prezesa pani Boen Mulik i Wiceprezesa pana Ludwika Kaziów gocilimy na uroczystej kolacji.  Podczas tego spotkania pani Boena Mulik przedstawia histori LGD Partnerstwo Izerskie, projekty które realizuj oraz walory turystyczne terenu na którym dziaaj. Poza tym zostay ustalone zasady dalszej wspópracy pomidzy nasz LGD, a Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Izerskie”. Bardzo serdecznie dzikujemy LGD „Partnerstwo Izerskie” za bardzo mi gocin i ju dzisiaj zapraszamy do odwiedzenia kolebki polskiej pastwowoci.   

Wyjazd szkoleniowy zosta zrealizowany w ramach Dziaania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy dziaania „Nabywanie umiejtnoci i aktywizacja” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europa inwestujca w obszary wiejskie”. Projekt wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poprawiony: niedziela, 31 października 2010 09:05