UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
piątek, 27 listopada 2009 11:35

 

W dniach 24-25 listopada br. Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid na zaproszenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, uczestniczya w Targach Gmina 2009, które odbyway si na terenie  Midzynarodowych Tragów Poznaskich.

 

Podczas pierwszej edycji targów GMINA nie zabrako prezentacji najnowoczeniejszych rozwiza dla gmin, miast i regionów. Wystawcy przedstawiali produkty i usugi z zakresu ksztatowania przestrzeni urbanistycznej, infrastruktury technicznej (budowa ulic, chodników, parkingów oraz architektura krajobrazu), infrastruktury spoecznej, z uwzgldnieniem rozwiza przyjaznych osobom niepenosprawnym oraz informatyzacji jednostek administracyjnych i instytucji publicznych. Podczas Tragów swoj dziaalnoci równie mogy zaprezentowa Lokalne Grupy Dziaania z Wielkopolski. Targi GMINA oraz odbywajcy sie w ich ramach Salon Nieruchomoci i Inwestycji INVESTFIELD, obok ekspozycji wystawców, w swojej ofercie posiadaj FORUM SAMORZDOWO-BIZNESOWE - cykl wykadów i prelekcji, objty honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Spotkania z ekspertami dotyczyy m.in. nastpujcych bloków tematycznych:

  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne
  • Inwestycje w samorzdach
  • Architektura i planowanie przestrzenne
  • Rozwój obszarów wiejskich
  • Informatyka w administracji i instytucjach publicznych

„Targi GMINA 2009 to najnowsza propozycja Midzynarodowych Targów Poznaskich. To projekt, którego oferta adresowana jest do samorzdów terytorialnych, stowarzysze oraz organizacji odpowiedzialnych za ksztatowanie i rozwój polskich regionów, miast i wsi. To take inspiracja dla wprowadzenia rozwiza zmierzajcych do polepszenia jakoci ycia lokalnych spoecznoci. Mamy nadziej, e wydarzenie to na stae zagoci w kalendarzu targów, stajc si miejscem spotka, wymiany opinii, dowiadcze oraz pomysów, zmierzajcych do rozwoju najbardziej newralgicznych sfer ycia lokalnych spoecznoci.” - mówi Violetta Pastwa - Dyrektor Projektu.