Start Leader Szkolenie w Gminie Czerwonak

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Szkolenie w Gminie Czerwonak Drukuj
poniedziałek, 11 stycznia 2010 10:16

Lokalna Grupa Dziaania Stowarzyszenie wiatowid
wraz z
Urzdem Gminy Czerwonak
bardzo serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczce:
uzyskania pomocy dla maych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa Osi 3,
ale przyczyniaj si do osignicia celów tej osi, skadanych
w ramach Osi 4 Leader
w ramach PROW 2007-2013
DZIAANIE 4.1/413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju

 

 

w dniu 22.01.2010 r. o godz. 17.00  

w sali sesyjnej na terenie Hali Sportowej Akwen
w Czerwonaku (ul. Lena 6)

Szkolenie adresowane jest dla:

- osób fizycznych zamieszkaych lub prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie powiatu gnienieskiego, gminy Kostrzyn, Kleszczewo, Nekla i Pobiedziska

- organizacji pozarzdowych,  fundacji, stowarzysze, które posiadaj siedzib lub prowadz dziaalno  na terenie powiatu gnienieskiego, gminy Kostrzyn, Kleszczewo, Nekla i Pobiedziska

- samodzielne jednostki typu biblioteki, domy kultury które posiadaj siedzib lub prowadz dziaalno  na terenie powiatu gnienieskiego, gminy Kostrzyn, Kleszczewo, Nekla i Pobiedziska

- metropolii, archidiecezji, diecezji, administratury apostolskiej, parafii, opactwa, klasztorów niezalenych, domy zakonne, wysze i nisze seminaria duchowne diecezjalne

- kocielnych wydawnictw, zakadów wytwórczych, usugowych i handlowych, zakadów charytatywno-opiekuczych, szkó i innych placówek owiatowo-wychowawczych, dziaajcych w ramach kocielnych osób prawnych, które je powoay mieszczcych si lub prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie powiatu gnienieskiego, gminy Kostrzyn, Kleszczewo, Nekla i Pobiedziska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestujca w obszary wiejskie
Projekt wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi