UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
środa, 27 października 2010 11:46

 

W dniach od 10 do 15 padziernika grupa 6 uczniów z Zespou Szkó Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie wraz z opiekunem uczestniczya w Obozie Innowacji w Kalundborg w Danii. Prócz modziey z Trzemeszna w obozie uczestniczyli uczniowie ze szkó rednich w Atlancie (USA),  Flora (Norwegia), Luster (Norwegia), Ange  (Szwecja), Herrljunga (Szwecja) oraz gospodarze z gimnazjum Kalundborgu.

 

Celem obozu byo zapoznanie uczniów z procesem innowacji.  Uczestników podzielono na kilka grup tak aby w kadej grupie znajdoway si osoby rónych narodowoci.  Nastpnie grupy zwiedzay gospodarstwa rolne, gabinety odnowy biologicznej, mae firmy i na podstawie wizyt miay za zadanie wymyli moliwe do wprowadzenia w tych miejscach innowacje biznesowe. Natomiast drugim zadaniem dla grup byo wymylenia innowacji spoecznych.  W ostatnim dniu obozu grupy prezentoway swoje pomysy spoecznoci szkolnej oraz ekspertom z zakresu bankowoci, opieki spoecznej, samorzdu i biznesu, którzy nastpnie wybrali najlepsze innowacje spoeczne i w zakresie przedsibiorczoci. Zwyciskimi okazay si pomys stworzenia pasieki produkujcej kosmetyki i ywno na bazie miodu oraz utworzenie organizacji szkolcej psy dla potrzeb ludzi starszych i chorych.

Prócz zaj  zwizanych procesem innowacji uczestnicy wzili udzia w wycieczce rowerowej na pówysep Rosnaes,  przygldali si lekcjom w duskiej szkole, zwiedzali elektrowni oraz  odwiedzili burmistrza miasta Kalundborg.  Pobyt obejmowa take  dwa noclegi u rodzin duskich uczniów. Dwa wieczory powicone byy natomiast pastwom, z których pochodzili uczestnicy. Uczniowie przestawiali  swoje kraje w postaci prezentacji multimedialnych oraz konkursów. Jzykiem obowizujcym podczas zaj oraz caego obozu by angielski i by to znakomita okazja by wiczy swoje umiejtnoci jzykowe w praktyce.

 

Maciej Adamski

 

Wyjazd wspófinansowany by za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid ze rodków Unii Europejskiej w ramach  osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestujca w Obszary Wiejskie.