Start Leader Aktualności OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY Drukuj
wtorek, 24 sierpień 2010 10:50

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Światowid z Łubowa

ogłasza nabór na stanowisko

„Asystent eksperta ds. administracji i rachunkowości”
                                                                                                                                                                             

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Wymagania niezbędne:

 •  wykształcenie średnie lub wyższe;
 • bardzo dobra znajomość MS OFFICE;
 • minimum dobra znajomość programów rozliczeniowych, znajomość rachunkowości i prawa administracyjnego;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • prawo jazdy kategoria B;
 • wiek i płeć - nie określa się.

 Wymagania dodatkowe:

 • odpowiedzialność i obowiązkowość;
 • dobra organizacja;
 • samodzielność;
 • uporządkowany styl pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność równoległego i efektywnego prowadzenia kilku spraw;
 • łatwość w realizacji zadań o charakterze pamięciowym i rachunkowym;
 • umiejętność pracy w zespole.

Główne obowiązki:

 • zbieranie materiałów, redakcja i aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • referent księgowy, w tym prowadzenie kasy gotówkowej i obsługa kontaktów z bankiem;
 • pomoc i współpraca przy organizacji Targu wiejskiego;
 • prace administracyjno-biurowe w tym przyjmowanie, sprawdzenia rozdzielanie i doręczanie korespondencji, rejestrowanie i nadawanie znaków sprawom według przyjętych zasad, opis, przechowywanie i archiwizacja akt;
 • przygotowywanie dokumentów finansowo-rozliczeniowych, dekretacja, kontrola poprawności merytoryczno - finansowej;
 • udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne dla sprawnego funkcjonowania LGD;
 • archiwizowanie wszelkich dokumentów dostarczonych do Lokalnej Grupy Działania zgodnie z przyjętymi zasadami i systemem archiwizacji;
 • obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, Rady Projektowej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i szkoleń;
 • gospodarowanie zapleczem biura, sprzętem i zapasami;
 • zastępowanie w trakcie nieobecności eksperta ds. administracji i rachunkowości;
 • inne bieżące zadania wyznaczone przez Zarząd.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny z określeniem stanowiska, o jakie ubiega się Kandydat;
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje zawodowe wymagane na stanowisku pracy ;
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów do dnia 30.09.2010 r. w biurze Stowarzyszenia Światowid lub przesyłanie na adres:

 

LGD Stowarzyszenie Światowid
62-260 Łubowo 1
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Asystent eksperta ds. administracji i rachunkowości”
( decyduje data wpływu dokumentów do biura Stowarzyszenia )

 

Dodatkowe informacje: Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia Światowid w Łubowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.swiatowidlubowo.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Łubowie.