Start Inne programy Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa Drukuj
Serdecznie zapraszamy
 • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od sierpnia 2014 roku, których budżet nie przekracza 25 tys. zł),
 • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą nie mniej niż trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
 • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów i zmianę warunków).
na spotkanie konsultacyjne które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2014 roku o godz.17.00 w biurze Stowarzyszenia Światowid w Łubowie.
 
Konsultacje dotyczą
realizacji projektu finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. "Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa".
W jego ramach można uzyskać wsparcie w wysokości maksymalnie5 000 zł na realizację projektów w jednej z dwóch kategorii:
 • inicjatywy lokalne – działania zgodnie z zadaniami z zakresu sfer działalności pożytku publicznego (w oparciu o art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) m.in. w zakresie edukacji, pomocy społecznej, kultury i sztuki, ekologii czy praw człowieka.
 • dotacje na rozwój organizacji– działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością podmiotu. Młode organizacje pozarządowe będą mogły przeznaczyć dotację na:
  • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
  • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
  • koszty adaptacji lokalu,
  • oprogramowanie komputerowe.

Oferty można składać najpóźniej do 25 sierpnia 2014 roku, do godziny 15.00 więc czasu jest niewiele

 

 

Załączamy link do kolejnego wywiadu, który precyzuje nasz zamysł, na realizację inicjatyw, które nie mają charakteru jednorazowego wydarzenia,

pojawiało się wiele pytań w tym obszarze

http://www.pisop.org.pl/realizowane-projekty-w-2012-r/wielkopolska-wiara-aktywnie-dziala/1056-inicjatywa-lokalna-to-nie-jest-jednorazowe-wydarzenie

 

Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa - Prezentacja [PowerPoint] >>