Start Inne programy Otwarcie placu zabaw w Parku Harcerza w Kostrzynie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Otwarcie placu zabaw w Parku Harcerza w Kostrzynie Drukuj

 

 W sobot, 31 maja 2014r. odbyo si oficjalne i uroczyste otwarcie placu zabaw przy Parku Harcerza w Kostrzynie. Uroczysto ta bya poczona z obchodami Dnia Dziecka organizowanymi przez Miejsko- Gminny Orodek Kultury w Kostrzynie. Dzieci  miay wiele atrakcji. Pogoda te sprawia mi niespodziank, byo ciepo i sonecznie.

Gospodarz otwarcia Burmistrz Pawe Iwaski wraz z zaproszonymi gomi dokona przecicia wstgi. Plac zosta powicony przez ksidza proboszcza Krzysztofa Kaczmarka. Odbioru dokonaa liczna gromadka dzieci w rónym wieku.

Budowa placu  zabawa to inwestycja wspófinansowana ze rodków unijnych w ramach dziaania 413 „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla maych projektów, objtego PROW na lata 2007-2013, o 4 Leader. rodki zostay pozyskane za porednictwem Stowarzyszenia wiatowid.

W ramach projektu zostay zamontowane dwa zestawy zabawowe, jeden z dwoma zjedalniami, baszt z daszkiem i podestami, drugi z baszt, ciank wspinaczkow, przeplotni, pomostem linowym, wejciem ukowym i innymi elementami. Ponadto na placu znajduj si dwie hutawki, w tym jednak z orlim gniazdem, karuzela i 3 bujaki sprynowe. Plac obsadzono rolinami iglastymi.

Celem projektu byo rozwijanie rekreacji wród mieszkaców i  wzrost turystycznej atrakcyjnoci Kostrzyna.

Mamy nadziej, e plac dobrze bdzie suy dzieciom.

 

Anna Czubak
Urzd Miejski w Kostrzynie