Start Inne programy Konferencja "Czas na zmiany"

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konferencja "Czas na zmiany" Drukuj

 Najwaniejszym kapitaem i wyzwaniem wspóczesnych przedsibiorstw s zasoby ludzkie. Od pierwszego momentu, jakim jest rekrutacja, wane jest aby skutecznie zarzdza pracownikiem. Warto zapewni mu moliwo rozwoju, stworzy warunki, w których pracownik bdzie lojalny, a efekty jego pracy bd dla pracodawcy najbardziej satysfakcjonujce. Aby osign jak najlepsze wyniki konieczne jest formuowanie strategii personalnej i jej realizacja na poziomie przedsibiorstwa. Najwaniejsz rol w wykonaniu tego zadania odgrywa kadra menederska, która przygotowuje warunki sprzyjajce wprowadzaniu zmian. Konferencja jest odpowiedzi na potrzeby Pastwa przedsibiorstw i zespoów w nich pracujcych.

 

Biuro Betterfield zaprasza na wykady dotyczce szans i zagroe w zarzdzaniu zasobami ludzkimi podczas zmiany w przedsibiorstwie, pozyskiwania rodków unijnych na rozwój pracowników, aspektów prawnych dotyczcych zatrudniania i zwalniania pracowników, programów outplacementu. Pomog równie jak dziki narzdziom wspomagajcym proces zmian takich jak szkolenia i doradztwo, zaplanowa korzyci dla przedsibiorstwa. Poruszona bdzie równie tematyka firm rodzinnych – jakie szanse i wyzwania stoj przed ich wacicielami i pracownikami.

Konferencja odbdzie 29 lutego br. w Hotelu Zoty Róg w Kostrzynie (ul. Rynek 5A)

Kady uczestnik konferencji otrzyma materiay pokonferencyjne, oraz dodatkowo w ramach poszerzania wiedzy - literatur fachow. Udzia w konferencji bdzie potwierdzony certyfikatem.

Podczas trwania konferencji organizatorzy zapewniaj serwis kawowy oraz obiad.

W trakcie trwania konferencji bdzie równie mona indywidualnie poradzi si eksperta od pozyskiwania rodków unijnych, którego

stoisko bdzie otwarte cay dzie.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej pt. „Czas na zmiany”.

KARTA ZGOSZENIOWA

PROGRAM KONFERENCJI