Start Inne programy Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego Drukuj

Szkolenie dla kadry zarządzającej  i pracowników biurowych

 Okres realizacji projektu: 1.01.2011 – 31.08.2011

 Grupa docelowa: w 100% stanowią ją osoby powyżej 45 roku życia, pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorcy z sektora MMŚP (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego.

 Ilość osób przeszkolonych 40, w tym 20 osób kadra zarządzająca i 20 osób pracownicy biurowi.

 SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH , WÓWCZAS OKRES SPĘDZONY ( ILOŚĆ GODZIN) NA SZKOLENIACH JEST ZALICZANY JAKO OPŁATA

 

 W sytuacji , gdy do projektu chcą przystąpić przedsiębiorcy , jako osoby fizyczne prowadzące swoje firmy , musza ponieść koszt uczestnictwa , który wynosi około 1500 zł.

Szkolenia składają się z dwóch modułów. Pierwszy dla kadry zarządzającej. Drugi dla  pracowników biurowych. Łącznie w module dla kadry zarządzającej jest 96 godzin w 6 zjazdach dwudniowych po 16 godzin zjazd. Tyle samo w module I dla pracowników biurowych. Drugi moduł – KOMPUTEROWY, obejmować będzie kadrę zarządzającą i pracowników biurowych.

Moduł 1- KADRA ZARZĄDZAJĄCA

(zajęcia co  2-3 tygodnie, w godzinach 9-17, jako zjazdy 2 dniowe) obejmuje zagadnienia: 

EFEKTYWNE I WYDAJEN PROWADZENIE FIRMY:

1.Przywództwo
2.Zarządzanie czasem
3.Zarządzanie zespołem
4.Kreowanie własnego wizerunku
5.Motywowanie
6.Rozwiązywanie problemów konfliktów w firmie
7.Umiejętności handlowe

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE – STAWIAM NA INNOWACJE

1.Zarządzanie przedsiębiorstwem
2.Źródla przewagi konkurencyjnej
3.Marketing
4.Klimat sprzyjający innowacjom
5. Zarządzanie przez jakość
6. Zewnętrzne finansowanie innowacji 

Na zakończenie modułu egzamin.

Moduł 1 - PRACOWNICY BIUROWI organizacja j.w, skierowany do 20 osób pracowników biurowych 9 M i 11 K

 1.Savoir – vievre, Etykieta biznesu
2.Techniki organizacji pracy biurowej
3.Obsluga nowoczesnych urządzeń biurowych
4.Obsługa klienta
5.Obieg dokumentów, korespondencja.
6.Radzenie sobie ze stresem- asertywność

 MODUŁ 2 - KOMPUTEROWY – ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej certyfikat zaświadczający o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera osobistego).

Zajęcia od VI do VII 2011

Po 96 godzin na grupę – będą 2 grupy zajęcia równolegle prowadzone w 2 grupach po 20 osób ( podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacje, usługi w sieciach informatycznych)

Egzamin ECDL – VIII 2011 – certyfikat ECDL Core (honorowany w całej UE)

 Szkolenia przeprowadzone zostaną z udziałem środków z UE:

Priorytet: Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 Projektodawca:Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” ul. Ratuszowa 5 Olsztyn tel.(89) 527 08 98, Jacek Błoniecki, Paweł Rutkowski

 Cel ogólny:

- objęcie wsparciem przedsiębiorców poprzez zdobycie wiedzy i kwalifikacji przez 40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn) pozwalających na efektywne zarządzanie firmą oraz produktywną pracę w nim, co pozwoli wzmocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, poprzez udział w szkoleniu, które dobywać się będzie od lutego do lipca 2011

 Cele szczegółowe:

- zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalających na efektywne prowadzenie firmy oraz tych niezbędnych do wprowadzania i zarządzania innowacjami przez 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn) z kadry zarządzającej z20 firm (15 mikro i 5 małych)

- zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach organizacji i prowadzenia prac biurowych i obsługi klienta przez 20 osób (11 kobiet i 9 mężczyzn)

- podniesienie umiejętności ICT o co najmniej 80% u40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn)

Wszelkich inormacji na temat szkolenia udziela Koordynator ds. promocji i rekrutacji – Paweł Koch, Gniezno,  telefon 603 922 847.

Szczegółowe dane na stronie Fundacji –www.frr.olsztyn.pl