UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

Szkolenie dla kadry zarzdzajcej  i pracowników biurowych

 Okres realizacji projektu: 1.01.2011 – 31.08.2011

 Grupa docelowa: w 100% stanowi j osoby powyej 45 roku ycia, pracownicy mikro i maych przedsibiorstw oraz przedsibiorcy z sektora MMP (w tym osoby fizyczne prowadzce jednoosobow dziaalno gospodarcz) z terenu Gniezna i powiatu gnienieskiego.

 Ilo osób przeszkolonych 40, w tym 20 osób kadra zarzdzajca i 20 osób pracownicy biurowi.

 SZKOLENIE JEST BEZPATNE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH , WÓWCZAS OKRES SPDZONY ( ILO GODZIN) NA SZKOLENIACH JEST ZALICZANY JAKO OPATA

 

 W sytuacji , gdy do projektu chc przystpi przedsibiorcy , jako osoby fizyczne prowadzce swoje firmy , musza ponie koszt uczestnictwa , który wynosi okoo 1500 z.

Szkolenia skadaj si z dwóch moduów. Pierwszy dla kadry zarzdzajcej. Drugi dla  pracowników biurowych. cznie w module dla kadry zarzdzajcej jest 96 godzin w 6 zjazdach dwudniowych po 16 godzin zjazd. Tyle samo w module I dla pracowników biurowych. Drugi modu – KOMPUTEROWY, obejmowa bdzie kadr zarzdzajc i pracowników biurowych.

Modu 1- KADRA ZARZDZAJCA

(zajcia co  2-3 tygodnie, w godzinach 9-17, jako zjazdy 2 dniowe) obejmuje zagadnienia: 

EFEKTYWNE I WYDAJEN PROWADZENIE FIRMY:

1.Przywództwo
2.Zarzdzanie czasem
3.Zarzdzanie zespoem
4.Kreowanie wasnego wizerunku
5.Motywowanie
6.Rozwizywanie problemów konfliktów w firmie
7.Umiejtnoci handlowe

NOWOCZESNE ZARZDZANIE – STAWIAM NA INNOWACJE

1.Zarzdzanie przedsibiorstwem
2.ródla przewagi konkurencyjnej
3.Marketing
4.Klimat sprzyjajcy innowacjom
5. Zarzdzanie przez jako
6. Zewntrzne finansowanie innowacji 

Na zakoczenie moduu egzamin.

Modu 1 - PRACOWNICY BIUROWI organizacja j.w, skierowany do 20 osób pracowników biurowych 9 M i 11 K

 1.Savoir – vievre, Etykieta biznesu
2.Techniki organizacji pracy biurowej
3.Obsluga nowoczesnych urzdze biurowych
4.Obsuga klienta
5.Obieg dokumentów, korespondencja.
6.Radzenie sobie ze stresem- asertywno

 MODU 2 - KOMPUTEROWY – ECDL (Europejski Certyfikat Umiejtnoci Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL) – jednolity dla caej Unii Europejskiej certyfikat zawiadczajcy o posiadaniu podstawowych umiejtnoci w zakresie korzystania z komputera osobistego).

Zajcia od VI do VII 2011

Po 96 godzin na grup – bd 2 grupy zajcia równolegle prowadzone w 2 grupach po 20 osób ( podstawy technik informatycznych, uytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i prezentacje, usugi w sieciach informatycznych)

Egzamin ECDL – VIII 2011 – certyfikat ECDL Core (honorowany w caej UE)

 Szkolenia przeprowadzone zostan z udziaem rodków z UE:

Priorytet: Regionalne kadry gospodarki, Dziaanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsibiorstw w regionie, Poddziaanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsibiorstw.

 Projektodawca:Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” ul. Ratuszowa 5 Olsztyn tel.(89) 527 08 98, Jacek Boniecki, Pawe Rutkowski

 Cel ogólny:

- objcie wsparciem przedsibiorców poprzez zdobycie wiedzy i kwalifikacji przez 40 osób (22 kobiety i 18 mczyzn) pozwalajcych na efektywne zarzdzanie firm oraz produktywn prac w nim, co pozwoli wzmocni pozycj przedsibiorstwa na rynku regionalnym, poprzez udzia w szkoleniu, które dobywa si bdzie od lutego do lipca 2011

 Cele szczegóowe:

- zdobycie wiedzy i umiejtnoci zawodowych pozwalajcych na efektywne prowadzenie firmy oraz tych niezbdnych do wprowadzania i zarzdzania innowacjami przez 20 osób (11 kobiet i 9 mczyzn) z kadry zarzdzajcej z20 firm (15 mikro i 5 maych)

- zdobycie wiedzy i umiejtnoci w ramach organizacji i prowadzenia prac biurowych i obsugi klienta przez 20 osób (11 kobiet i 9 mczyzn)

- podniesienie umiejtnoci ICT o co najmniej 80% u40 osób (22 kobiety i 18 mczyzn)

Wszelkich inormacji na temat szkolenia udziela Koordynator ds. promocji i rekrutacji – Pawe Koch, Gniezno,  telefon 603 922 847.

Szczegóowe dane na stronie Fundacji –www.frr.olsztyn.pl