UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

  Szanowni Pastwo,

 

informujemy, i na rok 2011 przygotowany zosta kalendarz wydarze promocyjnych, na które Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego mógby zorganizowa misje gospodarcze, poczone w wikszoci przypadków z udziaem w targach branowych. Plan targów zosta zalcznony na kocu informacji w osobnym pliku. Wszelkie informacje, jak równie formularze zgoszeniowe mona znale na stronie internetowej UMWW bd WRPO:

 

 

http://www.umww.pl/biznes/aktualnosci.html

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/(aktualnoci).

 

Zgoszenia przyjmowane s do dnia 28 stycznia.

 

Promocja wielkopolskiej gospodarki odbywa si w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw, Dziaanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki, projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”. 

 

Dziaania Urzdu Marszakowskiego polegaj na dofinansowaniu udziau w targach i misjach gospodarczych wielkopolskich przedsibiorstw, uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych oraz jednostek samorzdu terytorialnego. Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego pokrywa nastpujce koszty: nocleg ze niadaniem, transport wewntrzny, koszty tumaczenia, organizacja stoiska i koszty wejciówek na targi      

files/2011/01/OGLOSZENIE O MISJACH strona UMWW WRPO WRPO15.doc