Start Inne programy Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na szkolenia

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na szkolenia Drukuj

 FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI

ogłasza nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt.:

KSIĘGOWO-PRAWNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA WIEJSKĄ ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie podstaw rachunkowości oraz prawidłowego zarządzania swoimi organizacjami w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

Dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Nie zawsze przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych posiadają pełną wiedzę o odpowiedzialności finansowo-prawnej bezpośrednio na nich spoczywającej. Naszym celem jest by w trakcie jednego, relatywnie niedługiego warsztatu, w jasny i czytelny sposób przedstawić tę wiedzę tak,  by w przyszłości bez przeszkód mogli oni realizować działania przewidziane w statutach organizacji, którymi zarządzają. Uczestnictwo w warsztacie ułatwi zrozumienie tego, czym dla organizacji jest polityka rachunkowości, pomoże w przyszłych rozmowach z profesjonalnymi księgowymi np. na temat planu kont czy planowania budżetów przyszłych projektów, by były one zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami oraz polityką rachunkowości, którą każda organizacja pozarządowa musi opracować

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla CZŁONKÓW ZARZĄDÓW organizacji pozarządowych (zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji), działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców. Warsztaty nie są skierowane do księgowych.

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez specjalistkę w zakresie zarządzania finansami organizacji pozarządowych. Trenerka prowadzi biuro rachunkowo-doradcze, którego główna oferta skierowana jest do stowarzyszeń i fundacji oraz jest Prezesem Zarządu Fundacji działającej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora.

Czego można będzie się nauczyć?

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej organizacji społecznej do działania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Poruszymy w nim następujące zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych:

 • Tworzenie oraz działalność stowarzyszeń i fundacji w Polsce;      
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe;
 • Podstawowe zasady rachunkowe w organizacjach pozarządowych, takie jak polityka rachunkowości i plan kont;
 • Zasady podatkowe w organizacjach pozarządowych;
 • Prowadzenie sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych;
 • Podstawowe zasady bhp i sanitarne w pracy organizacji pozarządowych;
 • Źródła i sposoby pozyskiwania środków na działania organizacji pozarządowych.

Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Koszt udziału w warsztatach:

Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca realizacji warsztatu.  

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Poniżej podajemy terminy warsztatów. Ponieważ jest to jeden, cyklicznie powtarzający się warsztat, należy wybrać tylko jeden z podanych terminów.

 

 

Data Warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

14-17 stycznia 2011

19 grudnia 2010

04-07 marca 2011

31 stycznia 2011

 

 

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13,oo.

 

FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI 

ogłasza kolejny nabór uczestników warsztatów szkoleniowych pt. 

PLANOWANIE I REALIZACJA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH

 

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje

Kto może wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej.

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.

Czego można będzie się nauczyć?

Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.

Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania.

Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”:

 • Czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?
 • Definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań.
 • Określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności).
 • Dobór optymalnych metod działania.
 • Tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról.
 • Tworzenie budżet projektu.
 • Narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu.

Ponadto w programie:

 • Czym kierują się organizacje przyznające fundusze?
 • Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić?

Uczestnicy biorący aktywny udział w zajęciach otrzymują zaświadczenia o ukończeniu warsztatów.

Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Poniżej podajemy terminy warsztatów. Ponieważ jest to jeden, cyklicznie powtarzający się warsztat, należy wybrać tylko jeden z podanych terminów. 

 

 

Data Warsztatu

Termin zamknięcia naboru uczestników

21-23 stycznia 2011

19 grudnia 2010

18-20 lutego 2011

17 stycznia 2011

 

 

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13,oo a ostatniego dnia kończą ok. godz. 12,oo. 

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.witrynawiejska.org.pl bądź pod numerem telefonu (22) 636 25 70 do 75