UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj
wtorek, 01 czerwca 2010 13:05

Stowarzyszenie Szkoa Liderów zaprasza do udziau w XVIII Szkole Liderów Spoeczestwa Obywatelskiego.

Jeli masz wokó siebie ludzi, którzy z Tob dziaaj..

Jeli posiadasz wizj tego, co chcesz robi..

Jeli swoj aktywno chcesz wykorzysta, rozwizujc problemy spoeczne i rozwijajc swoj spoeczno lokaln..

Jeli zaley Ci na rozwizywaniu problemów twojej miejscowoci, gminy, regionu, kraju

 

Termin zgosze upywa: 22 czerwca 2010

 XVIII Szkoa Liderów Spoeczestwa Obywatelskiego jest wanie dla Ciebie!

Szkoa Liderów jest unikalnym w skali Polski, intensywnym szkoleniem dla osób z dowiadczeniem w dziaalnoci publicznej - samorzdzie terytorialnym, instytucjach i inicjatywach obywatelskich, rodowiskach opiniotwórczych, partiach politycznych i organizacjach pozarzdowych. Szkoa Liderów to okazja do spotkania i wspólnej pracy dla ludzi rónych sektorów i opcji politycznych.

 

PROGRAM

I. Spotka ze znanymi politykami, dziaaczami publicznymi oraz reprezentantami sektora biznesowego. Na Szkole gocilimy m.in. dwóch premierów, piciu marszaków Sejmu i Senatu. Kada Szkoa to spotkanie z okoo 40 osobami prowadzcymi róne wykady, prezentacje, warsztaty, treningi.

W ostatnich latach naszymi Gomi byli m.in.

Premier Tadeusz Mazowiecki, Marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski, Minister Spraw Zagranicznych Radosaw Sikorski, Minister Skarbu Pastwa Aleksander Grad, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, prof. Magdalena roda, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Andrzej Zoll, Prof. Andrzej Blikle, Jan Rokita, Krzysztof Zanussi, Menaderowie z firm - Ericsson, Danone, Unilever, PricewaterhouseCoopers.

II. Treningów i warsztatów z umiejtnoci liderskich. Zajcia na Szkole s intensywne i trwaj ok. 8 - 10 godzin dziennie. Prowadzone s w maych grupach przez dowiadczonych trenerów. Uczestnicy bior udzia w treningach outdoorowych, warsztatach, panelach dyskusyjnych, stolikach eksperckich, konwersatoriach, case studies, pracy z kamer. W czasie Szkoy uczestnicy poznaj problematyk liderstwa, angaowania spoecznoci lokalnej, skutecznej komunikacji, konfliktu i konsensusu, kwestii obecnych w polskim dyskursie publicznym. W trakcie Szkoy uczestnicy zdobd umiejtnoci: rozwizywania konfliktów, jednoczenia ludzi o rónych pogldach i interesach wokó spraw wanych dla spoecznoci lokalnych.

Partnerami XVIII Szkoy Liderów Spoeczestwa Obywatelskiego:

Fundacja im. Konrada Adenauera, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Lanckoroskich, Unilever Polska S.A. XVIII Szkoa to 11 dni wytonej pracy w grupie okoo 40 osób z caej Polski. To ogromna rónorodno uczestników - zarówno pod wzgldem wieku, rodowisk, partii politycznych, pogldów. To moliwo wymiany dowiadcze i nawizania kontaktów, które swój dalszy cig maj po zakoczonym projekcie oraz doczenie do zsieciowanego grona ponad 600 absolwentów.

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, e termin nadsyania ankiet upywa 22 czerwca.

Ankiety zgoszeniowe i szczegóowe informacje s dostpne na stronie www.szkola-liderow.pl.

 

KONTAKT 

Magdalena Tchórznicka

tel. (+48) 22 556 82 63 fax (+48) 22 556 82 51

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ANKIETA ZGOSZENIOWA

Termin: 15-26 wrzenia 2010

Program Szkoy skada si z dwóch nurtów:

Szkoa Liderów to dowiadczona instytucja, która powstaa latem 1994 roku z inicjatywy profesora Uniwersytetu Oksfordzkiego Zbigniewa Peczyskiego. Misj organizacji jest wspieranie rozwojuOrganizacja wdraa spoeczestwa obywatelskiego poprzez wspieranie i ksztacenie liderów. w Polsce najlepsze praktyki z brytyjskiej sfery ycia publicznego. Pitnastoletnie dowiadczenie Stowarzyszenia w zakresie ksztacenia liderów jednoznacznie pokazao nam, e naley inwestowa w osoby o duym potencjale przywódczym, pomagajcym tworzyw swoim otoczeniu nowe wzory i normy - komunikacji, zachowania i postpowania. Dlatego Szkoa Liderów Spoeczestwa Obywatelskiego to program stworzony z myl o prawdziwych - liderach i liderkach spoeczestwa obywatelskiego. Naszym celem jest edukacja liderek i liderów ycia publicznego, poprzez przekazanie im umiejtnoci i wiedzy potrzebnych w dziaalnoci spoeczno-politycznej oraz stworzenie przestrzeni do rozwijania postaw i pogldów. Stowarzyszenie Szkoa Liderów przez ostatnich pitnacie lat przeszkolio ponad tysic osób. Wród Absolwentów Szkoy s m.in. minister, 6 posów Sejmu i 2 Parlamentu Europejskiego, wojewodowie, burmistrzowie, czoowi dziaacze organizacji pozarzdowych, osoby dziaajce w sektorze biznesowym.