Start

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Zmiana siedziby Stowarzyszenia Drukuj

 

UWAGA! ZAPRASZAMY NA NASZ NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

 

Od 10 lipca biuro Stowarzyszenia wiatowid znajduje si w Maachowie Szemborowice 12 (Gmina Witkowo) - w bliskim ssiedztwie miejscowoci Maachowo Zych Miejsc. Prezentujemy budynek w którym znajduje si naszego nowe biuro i kuchnia przetwórstwa rolno-spoywczego. Tym samym egnamy si z ubowem. Wraz ze zmian siedziby i powstaniem kuchni spenio si nasze marzenie - zaczynamy nowy rozdzia naszej dziaalnoci.
"Przyszo naley do tych, którzy wierz w pikno swoich marze" – Anna Eleanor Roosevelt

 

telefony zespou Stowarzyszenia wiatowid – na razie tylko komórkowe:

Katarzyna Jórga 510 209 483

Anna Nawrocka 510 209 487

Daria Bukalska 510 209 486

Jakub Dzionek 510 209 482

 

 

 

 

Biuro w sprawach administracyjnych czynne jest od poniedziaku do pitku od godz. 8.00 do godz. 16.00

 
Drukuj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wczenia spoecznoci

Stowarzyszenie  wiatowid zaplanowao partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwoju obszaru gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo na lata 2014-2020 w ramach dziaania Rozwój Lokalny Kierowany przez Spoeczno w ramach PROW 2014-2020.
Beneficjenci zostan poinformowani o wspófinansowaniu zadania ze rodków z Europejskiego  Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 zgodnie z Ksig Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacja bdzie udostpniona na wszystkich materiaach informacyjnych przygotowywanych do poszczególnych metod badawczych i etapów strategicznych.

Więcej…
 
Drukuj

Zawiadamiamy, e na podstawie §22 Statutu,

Zarzd Stowarzyszenia wiatowid z w o u j e

na dzie 28 stycznia 2016r. o godz. 16.00 (czwartek)

w siedzibie pod adresem: 62-230 Witkowo

Maachowo Szemborowice 12

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Czonków,

Więcej…
 
Kondolencje Drukuj

 

czc si w aobie i smutku po mierci Krzysztofa Szkudlarka Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo oraz budowniczego naszego stowarzyszenia od 2004 roku, chcielibymy zoy Rodzinie i Bliskim kondolencje i wyrazy wspóczucia od Zarzdu, Czonków i pracowników Stowarzyszenia wiatowid.

 
Drukuj

 
Informacja Drukuj

Informujemy, e w dniu 24 grudnia 2015r. (czwartek) Biuro Stowarzyszenia wiatowid bdzie nieczynne w zwizku z wykorzystaniem przez pracowników prawa do odbioru dnia wolnego za wito przypadajce w sobot.

Za utrudnienia przepraszamy!

 
Drukuj

W dniu 16 grudnia br. pracownicy biura spdzili dzie w stolicy, uczestniczc w dwóch wanych wydarzeniach, zwizanych z dziaalnoci Stowarzyszenia wiatowid. Od rana obya si konferencja podsumowujca projekt "Przedsibiorcze i niezalene ngo" realizowany przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Przypomnijmy, e szkolenie w subregionie wielkopolskim organizowao nasze stowarzyszenie. A popoudniu spdzilimy w rodzinnej i ju przedwitecznej atmosferze, biorc udzia w zakoczeniu i podsumowaniu projektu "Wolontariat rodzinny lokalnie" organizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacj PZU. wiatowid realizowa ze rodków tego programu projekt "Zielarskie wspólne stoy".

Więcej…
 
Drukuj

ZAPROSZENIE

Zarzd Stowarzyszenia  wiatowid z siedzib w Maachowie Szemborowicach zawiadamia, e
na podstawie §21¹ ust. 4 oraz ust.7 Statutu,

z w o u j e

na dzie 28 grudnia 2015r. (poniedziaek) o godz. 10.00

w Maachowie Szemborowicach 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Czonków,

z nastpujcym porzdkiem obrad:

Więcej…
 
Drukuj

Czonek naszego stowarzyszenia p. Maciej Adamski, nauczyciel gimnazjum w Trzemesznie, zosta laureatem XX edycji Nagrody im. Witolda Hulewicza.  Nagroda zostaa przyznana w zwizku z dziaaniami na rzecz „maej ojczyzny”- zorganizowaniem kilku sesji popularnonaukowych, publikacjami z zakresu historii Trzemeszna i regionu (wydawanymi równie ze rodków Stowarzyszenia wiatowid) oraz za podtrzymywanie pamici o Witoldzie Hulewiczu poprzez pomys organizacji konkursu filmowego im. Braci Hulewiczów, którego jednym z organizatorów byo Stowarzyszenie wiatowid.

Więcej…
 
O funduszach stypendialnych Drukuj

 

W dniu 11 grudnia br. w siedzibie stowarzyszenia gocilimy Dorot Stronkowsk z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Magorzat Stradomsk-Kalinka i Ani Kosesk z Fundacji Dobra Sie z Warszawy. Rozmawialimy o funduszach stypendialnych. Panie z Fundacji przekazay bardzo duo cennych informacji i dobrych praktyk, które wykorzystamy przy budowaniu funduszu stypendialnego Stowarzyszenia wiatowid.

Więcej…
 
Drukuj

 

W dniu 09 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie nastpio podpisanie przez partnerów umów na realizacj projektów wspópracy "Korzenie i skrzyda" oraz "Osiodana kraina",które bd realizowane w nowej perspekywnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach RLKS. Jeden z projektów bdzie realizowany z naszym czeskim ssiadem. Do wspópracy w ramach projektów zostay zaproszone LGD z Wielkopolski, Dolnego lski i Lubelszczyzny.

 
Drukuj

 

W dniach 07-08 grudnia 2015 roku na zaproszenie Zwizku Gmin Wiejskich RP w Zakopanem Katarzyna Jórga uczestniczya w szkoleniu dotyczcego wiedzy o projekcie LADDER oraz metodyki wdraania D.E.A.R. Szkolenie wprowadzao uczestników zajmujcych si problematyka rozwoju, ochrony rodowiska a dziaajcych na poziomie lokalnym w kontekcie metodyki edukacji globalnej. Szkolenie wskazywao na powizanie projektów lokalnych w ramach edukacji globalnej. Spotkanie ciekawe, pouczajce i bardzo inspirujce w dalszych dziaaniach.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 68