Start Konkurs "Opowiedz..." Konkurs "Opowiedz..." - regulamin

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs "Opowiedz..." - regulamin Drukuj

Przypominamy o trwajcym w ramach programu Dziaaj Lokalnie VIII konkursie „Opowiedz…”. Pierwszy etap konkursu to etap lokalny na poziomie Orodka Dziaaj Lokalnie, czyli prace skadacie do nas, a my te najlepsze wylemy na etap ogólnopolski do Warszawy. Piszemy do Was ju dzisiaj, poniewa konkurs ten wymaga zbierania materiaów od pocztku realizacji waszego projektu, a poza tym nie chcielibymy aby „umkny” Wam najwaniejsze momenty projektu.

Prace na konkurs mona skada w trzech kategoriach:

Kategoria 1: CZOWIEK

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedz o konkretnych osobach zaangaowanych w realizacj projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustruj zmian, jaka dokonaa si w caej spoecznoci, w której realizowane byy dziaania. Mog to by lokalni liderzy, ale te zwykli uczestnicy projektu, doroli i dzieci – kady, kto moe by bohaterem historii zwizanej z projektem.

Kategoria 2: MIEJSCE

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszy w miejscowociach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane byy projekty. Wane jest, aby pokaza stan sprzed zmiany, a nastpnie pokaza wspóln prac i oczywicie - efekt. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazyway miejsce, które czy ludzi.

Kategoria 3: MOTYW

Kategoria „Motyw” daje moliwo podzielenia si sukcesem skoncentrowanym wokó pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegld, konkurs, happening, warsztat etc.), które przycigno zarówno mieszkaców, jak i turystów. W tej kategorii mieszcz si równie regionalne wytwory zwizane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowice motyw przewodni zrealizowanego projektu. Wane, aby ogniskoway zainteresowanie mieszkaców i pozwalay na ich rozwój, odpowiadajc jednoczenie na konkretne potrzeby. Zaley nam, aby prace w tej kategorii pokazay taki motyw, który poczy ludzi.

Prace do konkursu mog mie jedn z dwóch form:

Reporta multimedialny: nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Krótki film:nie duszy ni 2,5 minuty; naley przesa link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umoliwiajcym prezentacj filmów, wideoklipów lub wasnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Nie przyjmujemy prac na pytach CD i innych nonikach, jak równie w postaci zaczników do e-maili. Przyjmujemy jedynie linki do stron internetowych. Jeeli nie bdziecie mogli poradzi sobie z zamieszczeniem swoich prac na serwisie internetowy to prosimy si do nas zgosi – na pewno pomoemy J.

Do kadej pracy (niezalenie od formy) musi by doczony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddajcy najwaniejsze zaoenia projektu. Opis naley zamieci w karcie zgoszenia do konkursu, jak równie w serwisie, w którym zostaa zamieszczona praca.

Prosz pamita o zamieszczeniu na planszy kocowej pracy z jakich rodków jest fiansowany projekt. Logotypy otrzymalicie Pastwo na pendriv’ach przekazanych podczas podpisania umowy.

Zachcam równie do odwiedzenia strony interntowej -  http://www.dzialajlokalnie.pl/category/12-Konkurs_Opowiedz/#.UeZ00qyROSo – na której znajduj si zwycizkie prace etapu ogólnopolskiego z poprzednich lat.

Wicej informacji o konkursie znajduje si równie na naszej stronie internetowej w zakadce Dziaaj Lokalnie VIII/Konkurs „Opowiedz…” -  zachcamy do lektury.

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA

KARTA ZGOSZENIOWA