UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

  Dziaaj Lokalnie VIII – nabór wniosków

Stowarzyszenie wiatowid serdecznie zaprasza do skadania wniosków w ramach
Programu Dziaaj Lokalnie VIII finansowanego przez
Polsko-Amerykask Fundacj Wolnoci, realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wnioski mona skada w terminie:
od 17.05. do 16.06.2013 r.

Program adresowany jest do:

organizacji pozarzdowychposiadajcych osobowo prawn (tj. fundacji, stowarzysze, oddziaów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowychzarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyczeniem fundacji skarbu pastwa i ich oddziaów, spódzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzysze samorzdów lokalnych, Lokalnych Grup Dziaania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (dziaajcych na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustaw prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz zwizków stowarzysze. Do konkursu nie mog aplikowa organizacje w likwidacji.

 


grup nieformalnych(w tym take oddziaów terenowych organizacji nieposiadajcych osobowoci prawnej), w których imieniu wniosek zoy organizacja pozarzdowa(jak wyej) lub jedna z nastpujcych instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoa publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, orodek pomocy spoecznej. Instytucje te musz posiada osobowo prawn lub dysponowastosownym penomocnictwem od organu, któremu podlegaj, do reprezentowania go w zakresie umoliwiajcym przeprowadzenie planowanych dziaa, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

- grup nieformalnych, wystpujcych z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w czci VII pkt.3 REGULAMINU KONKURSU)

W konkursie mog wzi udzia te organizacje i instytucje które:

- maj siedzib w gminach: ubowo, Gniezno, Niechanowo, Czerniejewo, Czerwonak, Witkowo, Nekla, Kostrzyn, Kiszkowo, Mieleszyn, Kleszczewo, Trzemeszno, Kecko, Pobiedziska, lub planuj prowadzi dziaania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 6 000,00 z.

Czas realizacji projektów - min. 3 miesice max. 6 miesicy

Termin realizacji projektów - lipiec- grudzie 2013 r.

 

UWAGA!!!

W edycji VIII Programu Dziaaj Lokalnie wnioski bdzie mona aplikowa za porednictwem GENARATORA (DOSTPNY JEST PO LEWEJ STRONIE/MIGAJACA IKONA ZÓ WNIOSEK) dostpnego na naszej stronie internetowej oraz za porednictwem e-mail. Wnioski powinny by zoone w dokumencie WORD.

Nie skadamy wniosków w wersji papierowej.

 

Organizacje nie posiadajce dostpu do interentu bd mogy skorzysta z komputera z dostpem do sieci w biurze Stowarzyszenia wiatowid i przez generator zoy wniosek.

 

Do wniosku nie doczamy adnych zaczników.

 

W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjtkiem Inicjatyw DL) bd zobowizani przed podpisaniem umowy z Orodkiem Dziaaj Lokalnie, do przedstawienia do wgldu dokumentu potwierdzajcego posiadanie osobowoci prawnej lub stosownego penomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zacigania zobowiza oraz prowadzenia dziaa zaplanowanych w ramach projektu.

 

W celu uzyskania szczegóowych  informacji serdecznie zapraszamy do biura Stowarzyszenia wiatowid, które mieci si w Urzdzie Gminy w ubowie, bd prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
(61) 427 59 50.

REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA

WNIOSEK DO POBRANIA