Start Konkurs "Opowiedz..." ?Opowiedz?? nam o swoim projekcie - 07.09.2010

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

?Opowiedz?? nam o swoim projekcie - 07.09.2010 Drukuj
czwartek, 09 września 2010 16:57

 

W dniu 07 wrzenia br. w siedzibie Stowarzyszenia wiatowid odbyy si warsztaty w ramach konkursu „Opowiedz…” 2010 realizowanego w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie VII”. Konkurs „Opowiedz…” ma na celu zachci grantobiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na realizacj swoich projektów, do poszukiwania atrakcyjnych sposobów komunikowania o wasnych dziaaniach i promowania inicjatyw, a przez to ich wpywu na aktywizacj lokalnej spoecznoci oraz na budowaniu dobra wspólnego.

 

Adresatami konkursu jest 18 organizacji i grup nieformalnych, które otrzymay w tym roku dofinansowanie w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie VII”. W konkursie mog wzi udzia tylko czonkowie organizacji, które realizuj w tym roku program Dziaaj Lokalnie VII.

Konkurs skada si z dwóch etapów: I etapu, który ogaszany jest lokalnie przez Stowarzyszenie wiatowid i II etapu ogólnopolskiego, który organizowany jest przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce. W tegorocznym konkursie zostay ustalone trzy kategorie: ludzie, miejsce i motyw. W ramach tych kategorii naley przesa prace majce form fotoreportau, reportau multimedialnego albo krótkiego filmu.

 Wtorkowe warsztaty byy prowadzone przez Rafaa Jerzaka - operatora filmowego, reysera, który na co dzie zajmuje si reyserowaniem, nagrywaniem filmów i robieniem zdj. Przeanalizowa on prace z poprzednich edycji, analizujc je pod wzgldem poprawnoci wykonywani zdj technicznie oraz odpowiedniego przedstawienia projektu. Zapozna uczestników warsztatu z podstawowymi zasadami fotografowania i krcenia filmów.

Uczestnicy konkursu swoje prace i pomysy bd mogli równie skonsultowa indywidualnie z Rafaem Jerzakiem i Sawomirem Moraczyskim w biurze Stowarzyszenia wiatowid.

Ju dzisiaj zachcamy wszystkich naszych tegorocznych grantobiorców do wzicia udziau w konkursie i „Opowiedzenia…” o tym co ciekawego dzieje si w waszym lokalnym rodowisku.

Poniej zamieszczamy regulamin konkursu oraz kart zgoszeniow:

REGULAMIN KONKURSU
KARTA ZGOSZENIOWA