Start Biesiada Czerwonacka

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Biesiada Czerwonacka Drukuj

 

 "Biesiada Czerwonacka", to tytu projektu, którego fina odby si 13 padziernika w hali CRKF Akwen w Czerwonaku. Organizatorami biesiady by Zespó Wokalny "Retro Cafe" i Klub Kobiet Aktywnych dziaajce przy Gminnym Orodku Kultury Sokó.

Projekt ten by kilkuetapowy i skierowany do rónych odbiorców. Pierwsze dwa etapy aktywizoway czonków zespoów piewaczych dziaajcych w naszej Gminie. W ramach tego etapu zorganizowane zostay warsztaty z emisji gosu i ruchu scenicznego dla zespoów ( 10 warsztatów po 1,5 godziny kady). Dziki warsztatom czonkowie zespoów podnieli swoje umiejtnoci i otrzymali wsparcie przy wykonaniu zadania, które zakada projekt. Kada grupa musiaa przygotowa, a potem wykona jedn polsk piosenk z repertuaru, którego dotychczas nie wykonywa. Piosenki te na nowo zostay zaaranowane przez zespoy z terenu gminy i wykonane podczas konkursu w pierwszej czci Biesiady.

Wykonania zostay ocenione przez publiczno w plebiscycie.

Kolejnym etapem bya sama:” Biesiada Czerwonacka”. Aby bardziej zaktywizowa zespoy piewacze dziaajce na terenie naszej gminy, kady z nich zaprosi jednego gocia- zespó z terenu wielkopolski.

Swój dorobek artystyczny zaprezentoway nastpujce zespoy: Zespó "Wesoe Babki" z Nowej wsi ujskiej, Zespó "Dbowy Li" z Suchego Lasu oraz Zespó wokalny "Zoty Li" z Budzynia.

Na zakoczenie biesiady wystpi zespó Kombinatorzy równie z Budzynia.

Celem projektu bya aktywizacja osób w wieku 50+. Dla mieszkaców byo to uczestnictwo w imprezie zorganizowanej specjalnie dla nich, wpisujcej si w ich zainteresowania. Repertuar wykonywany przez zespoy w trakcie biesiady nawizywa do dawnych biesiad, poprzez to uczestnicy mogli czynnie wcza si we wspólne piewanie. Zespoy piewacze poprzez zaangaowanie w projekt stay si bardziej zaangaowane w ycie gminy, poczuy si bardziej potrzebne.

Projekt zosta dofiansowany ze rodków Programu Dziaaj Lokalnie VII Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Orodek Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid.

 

Lidia Pludra-Przewona

Gminny Orodek Kultury "SOKÓ" w Czerwonaku

 

Zdjcia: Gminny Orodek Kultury "Sokó"