Start Konkurs "Opowiedz..." 2012

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Konkurs "Opowiedz..." 2012 Drukuj

 

 Konkurs „Opowiedz…”, prowadzony w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, ma na celu zachcenie grantobiorców Orodków Dziaaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania wasnych dziaa i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie”, a przez to ich wpywu na aktywizacj lokalnej spoecznoci oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs suy wyonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykadów twórczego pokazywania projektów Dziaaj Lokalnie.

Prace powstae w ramach konkursu „Opowiedz…” powinny spenia funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystujc przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysowoci. Chcemy, aby autorzy prac skupili si zarówno na formie, jak i na treci prac.

Adresatami konkursu s wszyscy grantobiorcy uczestniczcy w Programie "Dziaaj Lokalnie VII", realizujcych lokalne konkursy grantowe w 2012 roku.

Organizatorzy konkursu zapraszaj do skoncentrowania si na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrae w danej miejscowoci, a take na wypromowaniu inicjatyw, które s ciekaw propozycj dla caego regionu.

Zaley nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomoc twórczych rodków wyrazu realizatorzy projektów Dziaaj Lokalnie powinni pokaza swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniae rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszy w spoecznociach w wyniku ich aktywnoci.

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGOSZENIOWA

UWAGA: PRZEDUYLIMY TERMIN SKADANIA PRAC NA KONKURS DO 6 LISTOPADA DO GODZ.24.00