UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 W wakacyjne miesice w ródce, gm. Kleszczewo odbyway si pokazy „LETNIEGO KINA PLENEROWEGO”.  W kady pitek emitowane byy 2 seanse – pierwszy by przeznaczony dla dzieci lub modziey, a drugi zgodnie z zaoeniem projektu pt. „Wakacyjne kino plenerowe dla dzieci/modziey i seniorów ze ródki, Zimina i Krzyownik”  dla seniorów.  Cae przedsiwzicie finansowane byo  ze rodków Programu "Dziaaj Lokalnie VII" Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie wiatowid w ubowie. Swój udzia w finansowaniu projektu ma te Gminny Orodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.

Zakadalimy pokazy na wieym powietrzu, jednake pogoda sprawiaa nam psikusa i wtedy filmy emitowane byy w wiejskiej Sali OSP. Nasi  panowie z Ochotniczej Stray Poarnej z Krzyownik i ródki  spisali si na medal, zawsze odpowiadali na nasze proby. Dzikujemy im serdecznie za zrozumienie i wczenie si w integracj.

Dziki tym pitkowym seansom dzieci oraz modzie, która z rónych wzgldów nie miaa moliwoci wyjazdu na kolonie moga cho troszk odpocz  od wakacyjnej nudy. Seniorzy za mogli równie oderwa si od swoich letnich obowizków jakimi s niwa, czy zajmowanie si wnukami w czasie gdy „modzi” mieli inne zajcia w gospodarstwach. Ludzie starsi chtnie przychodzili na spotkanie chociaby po to aby zmieni otoczenie, aby poby z innymi. Projekcje filmów byy dla niektórych osób jedyn form rozrywki kulturalnej.

Zarówno seniorzy jak i dzieci oraz modzie prosili nas aby projekcje stay si staym elementem pitkowych wieczorów w naszej wsi. Na razie jednak mylimy aby KINO „uruchomi” znów we ferie, tym razem ju jeli straacy oka zrozumienie w sali OSP.

Dzikujemy wszystkim, którzy aktywnie nam pomagali i popierali nasz inicjatyw lokaln.

Jolanta Fludra

Koordynator projektu