UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

W dniu 20 wrzenia 2012 r. w Gostyniu odbyo si regionalne spotkanie Orodków Dziaaj Lokalnie z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i podlaskiego. Celem spotkania byo omówienie i wspólne konsultacje nad standardami jakoci dziaania Orodków Dziaaj Lokalnie. Stowarzyszenie wiatowid na spotkaniu reprezentoway Magorzata Halber - Prezes oraz Anna Nawrocka - koordynator Programu Dziaaj Lokalnie VII.


W nowej edycji Programu Dziaaj Lokalnie VIII Orodki Dziaaj Lokalnie realizujce ten program, bd certyfikowane pod wzgldem jakoci wykonywanej pracy - I i II stopnia. Orodki bd oceniane pod wzgldem potencjau instytucjonalnego, wspópracy z grantobiorcami i rodowiskiem lokalnym, wspópracy z Akademi Rozwoju Filantopii w Polsce, wspópracy w ramach sieci ODL.

Zdjcia: Ewa Misiaczyk