Start Edukacja przez poznanie - zdrowe smaki w Krerowie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Edukacja przez poznanie - zdrowe smaki w Krerowie Drukuj

 

 W  ramach  programu Dziaaj  Lokalnie VII,  za  porednictwem Stowarzyszenia  wiatowid, a przy  finansowaniu Poslko-Ameryksskiej Fundacji Wolnoci i Akademii Rozwoju Filantropii w  Polsce  mieszkacy miejscowoci  Krerowo  mogli  skorzysta z  dodatkowych  atrakcji.  Projekt   skierowany  by  dla  Pa  45+,  jednak   poprzez   swój  ksztat  przenika   zarówno w kierunku  dzieci  jak i modziey. Przechodzc do konkretów - grupa inicjatorów ( ZIKR) po  napisaniu  projektu pozyskaa rodki  finansowe, dziki którym mona byo zrealizowa  kilka  potrzeb   wanych  dla   mieszkaców.

Projekt pt.”Edukacja   przez  poznanie - zdrowe  smaki  „odwoywa  si    do  idei   Slow Food,  a  realizowany  by   w  trzech  etapach.  Pierwszy  pozwoli na doposaenie salki  katechetycznej  (która peni  take  rol wietlicy  wiejskiej ), w  której  organizowane  byy  spotkania  -  a  mianowicie  zakup piecyka,  patelni, szklanek, czajników, patelni  elektrycznej ,  sztuców,  obrusów, akcesoriów do  dekoracji   stou  itp. W drugim etapie inicjatorzy  wyszli ze sw ofert na festyn wiejski   „Niedziela   dla  dziecka„.  Korzystajc z uczestnictwa w festynie rónych  grup   pokoleniowych z  Krerowa  i  okolic (a  wic   dzieci,  modziey  rodziców  i  dziadków), oprócz  atrakcji festynowych   promowano zdrowe produkty.

     Zgodnie  z  duchem Slow Food nie szukano nowoci lecz odkrywano na  nowo tradycyjne kanapki.  Przy  wspópracy   z    wacicielami  restauracji  Bambarya   z  Tulec  (która  synie  z  tego,  e  pielgnuje tradycyjne   smaki) udao  si   zainteresowa  uczestników    ciekaw   ofert   zabawnych   kanapek  ze   zwierzakami,  soneczkiem   i  innymi   warzywnymi   atrakcjami, które spoglday  na   potencjalnych   konsumentów   z  kanapek. Zamiast    tradycyjnych grillowanych kiebasek proponowano   take   owocowe  saszyki i serwowane   w  misach  z  arbuza  i  dyni   owocowe  saatki.  Jak  wida   na   zaczonych  zdjciach  zainteresowanie  byo  due . 

W  trzecim  etapie   realizowane  byy tematy  zasadnicze.  Zgodnie z  ide  Slow  Food , gdzie  gównymi  produktami  s    ochrona  i  promocja  lokalnych  produktów,  a  take  promowanie kultury  spoywania   ywnoci   czyli  celebrowanie   i  delektowanie si posikami rozpoczto     od   aranacji  stou. W  tym  temacie  skorzystano  take   z  pomocy lokalnego  przedsibiorcy   .Pani  Magosia  z  kwiaciarni   Majowa  z  Gowarzewa   prezentowaa,  jak przygotowa  kompozycje   kwiatowe  w rónych pojemnikach, a take  ozdobi    stó  wykorzystujc dostpne w  ogrodach  kwiaty  i  bluszcze.   Tak   przygotowane  stoy  czekay,  a grupa zaja  si   kolejnym  tematem   .Gówna  myl  ,  która  nam  towarzyszya to  stworzenie   na   bazie   kilku   produktów   rónych  potraw,  a  wszystko  ze skadników    ogólnie  dostpnych  i  znanych  ,wedug receptur  stosowanych  przez   nasze  babcie  i  mamy .  W  tym  temacie  ponownie  skorzystano   z  propozycji naszych restauratorów.     

  Kolejny  temat    to   elementy  dietetyki. Z ciekawostek, którymi  mona   si  podzieli to wana myl   profesora   Bergera  który mówi, e  dobre    cechy  racjonalnej, zdrowej   diety  oddaje  zasada 5U, czyli UROZMAICANIE, UMIARKOWANIE, UREGULOWANIE CZYLI STAE PORY POSIKÓW, UPRAWIANIE SPORTU, UNIKANIE NIEZDROWEJ YWNOCI . 

Po takiej porcji wiadomoci uczestników i sympatyków pomysu „Edukacja  przez  poznanie - zdrowe  smaki  „wyposaono w broszury i propozycje  przepisów. Organizatorzy  wyraaj nadziej, e nasze pomysy zainteresoway nie tylko mieszkaców Krerowa, ale take przybyych goci.   

   Wszystkim, którzy nas wspierali przy organizowaniu projektu, wolontariuszy, przedsibiorców, Stowarzyszenie Rozwoju Owiaty oraz Upowszechniania   Kultury  na  Wsi, z  siedzib  w  Ziminie bardzo  dzikujemy.  Myl e  efekt  kocowy  wart  by  podjcia  wysiku z dwóch  powodów.  Po  pierwsze odpowiada  na   potrzeb  okrelonej  grupy  spoecznej, suy  integracji  i  edukacji, po drugie pozostawi po sobie trwae  efekty (doposaenie salki), a co najwaniejsze wyzwoli nowe pomysy. Planowane s kolejne dziaania zarówno lokalne, jak i wiksze dla kolejnego  projektu.    

                                                                          W  imieniu   grupy  ZIKR   

                                                                      Koordynator  projektu  Ewa   Lesiska

                                                       (ZIKR- Radna Powiatu, czonek  Stowarzyszenia wiatowid  Ewa   Lesiska, Sotys  wsi  Krerowo Boena  Karolczak,   Proboszcz  Parafii  Krerowo Ks. Stanisaw   Kaczmarek  )