Start Festyn rodziny w Mierzewie

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Festyn rodziny w Mierzewie Drukuj

 

 Spoeczno wsi Mierzewo zorganizowaa wspólnie z Wójtem Gminy Niechanowo, Stowarzyszeniem Modych Wielkopolan, GLKS „Pelikan” Niechanowo, OSP Niechanowo i LOK Niechanowo 22 lipca 2012 roku w Mierzewie Festyn Rodzinny „Sportowy Start”.

Projekt aktywizacji wsi, w tym budowa boiska do piki nonej i siatkowej zosta przygotowany przez UKS Jarzbek, którego Prezesem jest mieszkanka Mierzewa Pani Dorota Marciniak. Projekt „Sportowy Start” zosta dofinansowany ze rodków Programu Dziaaj Lokalnie VII Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowanego przez Akademi Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Orodek Dziaaj Lokalnie Stowarzyszenie wiatowid w ubowie. W ramach projektu zakupiono materia na bramki i supki do piki nonej i siatkowej oraz siaki, a take przygotowano program festynu. Gmina Niechanowo wydzierawia grunt od prywatnego waciciela na boiska i plac zabaw, a ze rodków funduszu soeckiego ogrodzono plac. W prace przy budowanie boisk sportowych zaangaowaa si rada solecka na czele z sotysem Panem Stanisawem Winiewskim. Festyn w niedzielne popoudnie prowadzi Prezes SMW, pose Tadeusz Tomaszewski wspólnie z Pani Dorot Marciniak, sotysem Stanisawem Winiewskim i sdziami pikarskimi oraz wolontariuszami z Klubu Pracy SMW w Witkowie na czele z Pani Arlet Bekas. W ramach festynu odby si turniej piki nonej szóstek pikarskich o puchar Wójta Gminy, w którym uczestniczyo 11 zespoów z terenu powiatu gnienieskiego i wrzesiskiego. Rozegrano 18 meczy. Do finau z trzech grup awansoway druyny z Karsewa, Szczytnik Duchownych i Ostrowa Szlacheckiego. Turniej szóstek pikarskich wygraa druyna z Karsewa pokonujc w rzutach karnych 3:2 druyn ze Szczytnik Duchownych. III miejsce zaja druyna z Ostrowa Szlacheckiego. Zawody prowadzi sdzia Mariusz Sikorski. Turniej dla modziey szkó podstawowych „ORLIK” zgromadzi 5 druyn. W wyniku przeprowadzonych rozgrywek, które prowadzi Maciej Ziba odbyo si pi meczy. Puchar sotysa wsi Mierzewo zdobya druyna Cielimowo – Gurówko, II miejsce – Grzybowo, III miejsce Mierzewo Juniorzy, IV miejsce Mierzewo, V miejsce Czechowo. Na festynie przeprowadzono slalom pikarski, który prowadziy Kasia Kasprzyk i Magda Krawczyk. Slalom pikarski dziewczt zakoczy si zwycistwem Juli Andrzejewskiej z Czechowa, II miejsce Roksana Rolewicz z Czechowa, III miejsce Paulina Niewiadomska z Gniezna. Wród chopców I miejsce zaj Damian Kilichowski z Cielimowa, II miejsce Dawid yskawa z ydowa, III miejsce Ernest Sobociski z Nowego Folwarku. Strzelanie z wiatrówki, które zgromadzio ponad 60 osób prowadzi Jerzy Jastrzbski, szef koa LOK w Niechanowie. I miejsce zdoby Przemysaw Mróz, II miejsce Micha Janas, III miejsce Maciej Helman – wszyscy z Mierzewa. Zwyciscy slalomu pikarskiego otrzymali medale, a w strzelaniu z wiatrówki 6 osób otrzymao dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez radn gminy Niechanowo Pani Danut Rurek.

Festyn rodzinny jako wspóln zabaw dzieci z rodzicami i znajomymi prowadzili wolontariusze z Klubu Pracy SMW w Witkowie na czele z Pani Arlet Bekas  - nauczycielem oraz Joann Adamczewsk Liderem  Klubu Pracy w Witkowie. Dwie godziny wspólnej zabawy przy zespole muzycznym poczone byo z wrczeniem ich uczestnikom nagród ufundowanych przez organizatorów w , tym medali, sodyczy, przyborów szkolnych i sprztu sportowego. Kady z uczestników wspólnej zabawy w ramach festynu rodzinnego otrzyma lody ufundowane przez wacicieli sklepu spoywczego w Mierzewie. Po  festynie jego uczestnicy spotkali si przy ognisku, gdzie dalej trwaa zabawa poczona z pieczeniem kiebasek. Cao festynu zakoczya wspólna zabawa przy zespole  muzycznym „CANTARE” ze Swarzdza.

            Na festynie funkcjonoway rónorodne stoiska w , tym przygotowane przez Panie z Mierzewa stoisko z plackami oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Dzieci miay moliwo korzystania nieodpatnie ze zjedalni i zamku dmuchanego oraz przejadek bryczkami. Po zakoczeniu turniejów pikarskich dokonano symbolicznego otwarcia kompleksu sportowo – rekreacyjnego, którego dokonali sotys Mierzewa – Stanisaw Winiewski, Prezes UKS „ Jarzbek” Dorota Marciniak , Wójt Gminy Niechanowo – Eugeniusz Zamiar, przedstawicielka Stowarzyszenia „WIATOWID” Pani Anna Nawrocka, radna gminy Niechanowo Danuta Rurek oraz Pose na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski.

            Na terenie gminy Niechanowo funkcjonuj wielofunkcyjne place sportowo – rekreacyjne w Trzuskooniu, Kdzierzynie, Marysinie, Czechowie, Grotkowie, Jelitowie , Karsewie, Malczewie, Drachowie, elazkowie oraz trzy boiska ze sztuczn nawierzchni tj. boisko Orlik w Cielimowie i boisko wielofunkcyjne w Niechanowie i Jarzbkowie.

            Organizacj festynu „Sportowy Start” wspierali lokalni sponsorzy tj. Wójt Gminy Niechanowo, radni gminy Danuta Rurek, Barbara Ratajczak i Zdzisaw Zienczyk, waciciele koni i powozów, Pan Zenon Nowicki z Gorzykowa, Pan Marian Kowalski z Marzenina, panie z Mierzewa, OSP Niechanowo, panowie Fabiszak, Welke, Helman, rada soecka wsi Mierzewo oraz Stowarzyszenie „WIATOWID”. Wród wielu uczestników festynu byli take proboszcz parafii Jarzbkowo ks. Tadeusz Bachorz, Komendant Stray Gminnej Pani Paulina achowska oraz Komendant Gminny ZOSP RP Marian Guziaek i Anna Nawrocka ze Stowarzyszenia „WIATOWID”. W niedzielnym festynie, który trwa od godz. 15.00 do 24.00 wzio udzia ponad tysic osób. Organizatorzy festynu podbudowani tak duym zainteresowaniem mieszkaców obiecali sobie organizacje kolejnych imprez dla swojej spoecznoci.

Tadeusz Tomaszewski

Prezes SMW

Zdjcia: Marian Guziaek, T. Tomaszewski