UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

Dnia 14 lipca 2012r. odby si w Drzzgowie w ramach projektu „Razem raniej” festyn, dla podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci i Modziey Niepenosprawnej „Razem”, uczestników Warsztatu Terapii Zajciowej dziaajcego przy Stowarzyszeniu, zaprzyjanionych Warsztatów i  Stowarzysze dziaajcych na terenie powiatu poznaskiego oraz ich rodzin, pod tytuem „Letni blues”.

W czasie festynu uczestnicy brali udzia w licznych konkursach np. konkursie piosenki letniej, konkursie plastycznym, czy konkursach sprawnociowych. Ponadto uczestnicy festynu mogli obejrze nasz nowy budynek oraz skorzysta z licznych atrakcji (pikarzyki, stó do tenisa), które na ten dzie przygotowao Stowarzyszenie i WTZ we wspópracy z lokalnymi wadzami. Nie zabrako take drobnego poczstunku i upominków dla kadego uczestnika.

Organizacja festynu bya moliwa, gdy Stowarzyszenie Dzieci i Modziey Niepenosprawnej „Razem” bierze udzia w lokalnym konkursie grantowym „Dziaaj Lokalnie  VII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, który realizowany jest przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie wiatowid.

Pragniemy w tym miejscu podzikowa take: Cukierni – Pielak, Drukarni Swarzdzkiej oraz pracownikom Urzdu Miasta i Gminy Kostrzyn i Sotysowi Drzzgowa za pomoc w organizacji festynu.

Mamy nadziej, e wszyscy uczestnicy bd czsto wracali mylami do dnia, w którym odby si nasz festyn i e bd to tylko same mie i radosne wspomnienia.

Barbara Brzeziska