UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 Od poowy maja prowadzona jest w siedzibie Stowarzyszenia Dzieci i Modziey Niepenosprawnej „Razem” rehabilitacja ruchowa podopiecznych Stowarzyszenia. Dzieci i modzie w rónym wieku, z rónym rodzajem i stopniem niepenosprawnoci uczestnicz w rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeut wspópracujcego od duszego czasu ze Stowarzyszeniem. Zajcia prowadzone s w siedzibie Stowarzyszenia. Dziki nim nastpuje poprawa sprawnoci ruchowej oraz ogólnego samopoczucia naszych podopiecznych.

W ramach projektu, w lipcu, zostanie zorganizowany festyn dla podopiecznych Stowarzyszenia ich rodziców i opiekunów oraz dla uczestników Warsztatu Terapii Zajciowej, dziaajcego przy Stowarzyszeniu. Zaproszeni zostan take uczestnicy  innych Warsztatów Terapii Zajciowej powiatu poznaskiego oraz dzieci i modzie mieszkajce na terenie gminy Kostrzyn. Dziki temu nastpi integracja osób niepenosprawnych z osobami penosprawnymi. Bd konkursy, gry i z wietna zabawa.

Projekt „Razem raniej” w caoci realizowany jest w ramach programu „Dziaaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, przy udziale Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenia wiatowid.

Barbara Brzeziska