Start Działaj lokalnie Działaj lokalnie VII Aktualności „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” - uroczysta gala podsumowująca projekt

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
NOWĄ STRONĘ:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Nasze sklepy

Sklep - Rękodzieło i rzemiosło artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - Świeże eko produkty spożywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie Światowid
Małachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serów i nalewek

Smaki łączą regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
Działaj lokalnie
 
KRAJOWA SIEĆ GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga świętego Jakuba - Camino

 

Archiwum

„Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” - uroczysta gala podsumowująca projekt Drukuj

 

 

 29 lutego to wyjątkowa data dla Stowarzyszenia  Oświatowego Onuphrius oraz jego sympatyków. W tym dniu zakończył się  projekt „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…”, który był realizowany od września 2011 do lutego 2012 roku. Ideą projektu było zaangażowanie mieszkańców Czerniejewa i okolic  w tworzenie atrakcyjnego miejsca życia i rozwoju poprzez ochronę tradycji oraz rozwój kultury.

 

Jednym z elementów, które znalazło swój finał 29 lutego  było otwarcie Izby Tradycji Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie. W tym wyjątkowym dla społeczności szkolnej wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, ważne postacie dla Czerniejewa: Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo pani Danuta Grychowska, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo pan Tadeusz Szymanek, przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Czerniejewie ks. Adam Kapka, proboszcz parafii w Pawłowie ks. Mariusz Wieczorkiewicz, dyrektor szkoły w Czerniejewie w latach 1999 - 2008 pani Teresa Benecka, emerytowani nauczyciele, obecni nauczyciele ZSP w Czerniejewie. Wśród zaproszonych gości byli również współautorzy Izby: pan Jacek Pluta – miłośnik Czerniejewa oraz pani Danuta Kopeć – nauczyciel ZSP w Czerniejewie.                                                      Uroczystość  rozpoczął Dyrektor szkoły pan Henryk Czarnecki. Wprowadzając zaproszonych gości w historię szkoły opisywał jej tradycje, zmiany oraz rozwój.  Głos zabrała również prezes Stowarzyszenia Oświatowego ONUPHRIUS pani Grażyna Kulpińska przytaczając słowa Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego -  „ Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy Narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie    i spotęgowane w czasach współczesnych” – a tym samym wskazała naszą powinność, jaką jest przekazanie wielowiekowego dziedzictwa poprzednich pokoleń potomstwu, a także nadzieję, że ową spuściznę zachowają i pomnożą. Słowa te  doskonale oddają istotę Izby Tradycji, która nie tylko upamiętnia historię i dokonania przodków ale zaprasza do refleksji a tym samym do rozwoju. Utworzenie tego wyjątkowego dla społeczności czerniejewskiej miejsca nie byłoby możliwe gdyby nie  wsparcie i zaangażowanie wielu osób, w szczególności pana Jacka Pluty, a także Burmistrza Miasta  i Gminy Czerniejewo pani Danuty Grychowskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo pana Zbigniewa Sujaka,  pani Heleny Tomczak, pana Mariusza Tomczaka, pana Krzysztofa Gronostaja, pani Mirelli Kosmali, pani Danuty Kopeć, pani Liliany Doradzały - Kowalewskiej.

Po poświęceniu przez ks. Adama Kapka i przecięciu wstęgi przez panią Burmistrz, Przewodniczącego rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie Izba Tradycji  uroczyście została otwarta dla mieszkańców Czerniejewa i okolic. Pierwsi goście mogli zapoznać się z historią szkoły, postacią Onufrego Kopczyńskiego,  życiem codziennym mieszkańców w dawnym Czerniejewie, wydarzeniami i miejscami z tego okresu, a także prześledzić losy mieszkańców Czerniejewa biorących udział w wydarzeniach historycznych.

Już w dniu otwarcia Izba wzbogaciła się o podarowane przez pana Burmistrz kolejne eksponaty: obraz  oraz historyczne śpiewniki.

W trakcie XVI sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo dopełnił się konkurs na nagrodę Onuphriusa dla zasłużonej i aktywnie działającej na rzecz społeczności lokalnej postaci. Konkurs odbył się również w ramach projektu „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” pomysł na jego realizację zrodził się potrzeby docenienia i wyróżnienia dobrych praktyk dla dobra społeczności lokalnej. Mimo zakończenia projektu nagroda ta będzie przyznawana corocznie. W roku 2012 jednogłośnym werdyktem Kapituły konkursu w składzie: Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego ONUPHRIUS, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców, Przedstawiciel Stowarzyszenia Światowid  z Łubowa nagrodę przyznano ks. Mariuszowi Wieczorkiewiczowi, proboszczowi parafii w Pawłowie. Uzasadniając swój wybór Kapituła  ukazała wszechstronną działalność Laureata  na polu kultury i sztuki, działań społecznych, przedsiębiorczości,  postawy obywatelskiej. W ciepłych i wzruszających słowach Burmistrz pani Danuta Grychowska, Przewodniczący Rady pan Tadeusz Szymanek, Radny i członek stowarzyszenia Onuphrius pan Sławomira Zakrzewskiego opisywali postawę i działalność ks. Mariusza Wieczorkiewicza. Był to piękny moment nie tylko dla parafian probostwa w Pawłowie ale i dla wszystkich tych, którzy doświadczyli dobra ze strony Laureata.

 Ostatnim elementem podsumowania projektu była niezwykła uczta dla ducha - Koncert Lokalnych Talentów. Gali przyświecały słowa amerykańskiego poety Ezry Pound: „Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” . Wiceprezes Stowarzyszenia Onuphrius pani Agnieszka Sopolińska przybliżyła gościom działalność organizacji w latach 2010 – 2012, podsumowała działania w ramach projektu „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” ale i wskazała na plany stowarzyszenia. W tym miejscu podziękowano również licznemu gronu wspierającemu działania w ramach projektu.

Koncert ukazał talenty oraz wszechstronność mieszkańców Gminy Czerniejewo, a to stanowi  istotną wartość dla lokalnej społeczności, szansę dla rozwoju i aktywności.  Koncert rozpoczął się niezwykłym i odkrywczym przemówieniem pana Krystiana Cieślińskiego odnośnie nieznanych dla społeczności lokalnej faktów z życia księdza Onufrego Kopczyńskiego. Krystian Cieśliński jest magistrem teologii i licencjat kulturoznawstwa, stawia pierwsze kroki w działalności naukowej, a jego zainteresowania koncentrują się wokół historii teatru, zwłaszcza teatru średniowiecza. Następnie pani Kinga Trzebińska oraz pan Kamil Trzebiński zaprezentowali autorski utwór instrumentalno – wokalny „Ballada o Czerniejewie” – dla wielu był to wzruszający i zachęcający do wspomnień moment. Kinga oraz Kamil to uzdolnieni muzycznie mieszkańcy gminy Czerniejewo. Pani Kinga Trzebińskaswoje zamiłowanie do muzyki odkryła w kościele dzięki uprzejmości Ks. Mariusza Wieczorkiewicza, który zaproponował jej śpiewania podczas liturgii. Obecnie śpiewa w nowopowstałym Chórze „Kwiaty Polskie”. Natomiast pan Kamil to pasjonat muzyki sakralnej, organista parafii św. Marcina w Pawłowie,kompaniuje w kościołach całej diecezji i diecezji poznańskiej. Aktualnie kończy studia licencjackie na kierunku kultura muzyczna, studia drugiego stopnia chce  kontynuować na wydziale Muzyki Kościelnej w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Elementem wieńczącym Koncert była recytacja poezji znanego czerniejewskiego poety i felietonisty, autora dwóch tomików wierszy pana Szczepana Kropaczewskiego. Wiersze  zaprezentowała  pani Zenona Golc -  znana animatorka kultury, instruktor zespołów teatralnych i recytatorskich, laureatka Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich, Festiwali Poezji - a akompaniamencie muzyczno – wokalnym w wykonaniu państwa Trzebińskich.

Podsumowanie projektu „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” pozwoliło nie tylko dokonać oceny zrealizowanych zadań ale stanowi także dalszą inspirację  do podejmowania dalszych działań wspierających rozwój społeczności Czerniejewa i okolic.

Projekt realizowało  Stowarzyszenie Oświatowe ONUPHRIUS  we współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Czerniejewie

 

 „Cudze chwalicie, Swego nie znacie…”  
Projekt współfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Lokalnej Organizacji Grantowej Stowarzyszenie Światowid w Łubowie.

Grażyna Kulpińska  

 

Zdjęcie: Stowarzyszenie Onuphrius