Start Kwiaty polskie w sztuce ludowej

UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Kwiaty polskie w sztuce ludowej Drukuj

 

 Od wrzenia br. SCRK „Promyk” o/Dbnica organizuje warsztaty „Kwiaty polskie w sztuce ludowej”, które s rozszerzeniem zeszorocznych spotka pt. „Z witraem na Ty”. W tym roku organizacja zaprasza wszystkich chtnych na zajcia z witrau oraz aplikacji, które odbywaj si w kad rod o 15.30 w Orodku w Dbnicy.

W maych grupach w przyjaznej atmosferze uczymy si tworzy niezwyke arcydziea, które przenosz nas w wiat magii rónokolorowych szkieek i tkanin. W jednej chwili szary wiat osób niepenosprawnych oraz pozostaych uczestników zmienia si w artterapeutyczn przygod. Uczestnicy ucz si pokonywa wasne trudnoci nabywaj nowe umiejtnoci, które podnosz wasn samoocen. Ponadto warsztaty s swoist rehabilitacj usprawniajc rce a przy tym wspaniale si bawic. Na warsztatach moemy zauway take bysk szczcia w oczach uczestników z samodzielnie wykonanego rkodziea ale w szczególnoci z przezwycienia wasnych saboci. Sympatyczna atmosfera i zapa uczestników powoduje i zajcia zamieniaj si w magiczne chwile, które trudno zakoczy. Jednake rado uczestników jeszcze bardziej motywuje nas do organizowania tego typy warsztatów, które jest przyjemnym odciciem si od rzeczywistoci ale równie artterapia i integracj spoecznoci. Projekt wspófinansowany w ramach Programu „Dziaaj Lokalnie” VII ze rodków Polsko- Amerykaskiej Fundacji Wolnoci realizowany przez Akademi Rozwoju Filantropii w Polsce oraz LOG Stowarzyszenie wiatowid.

Agnieszka Filipiak
SCRK "PROMYK"/oddzia w Dbnicy