UWAGA! Nowa strona

ZAPRASZAMY NA NASZ
NOW STRON:

http://stowarzyszenieswiatowid.pl

Menu

Nasze sklepy

Sklep - Rkodzieo i rzemioso artystyczne - wyroby lokalne

Sklep - wiee eko produkty spoywcze od rolnika

Informacje

Ekspert ds. promocji:
Anna Nawrocka
promocja@swiatowidlubowo.pl

Stowarzyszenie wiatowid
Maachowo Szemborowice 12
62-230 Witkowo
74 2030 0045 1110 0000 0279 9260
KRS 0000216140

biuro@swiatowidlubowo.pl

Godziny pracy

Wtorek 8.00-16.00
Czwartek 8.00-16.00

Folder o targach wiejskich

Truskawisko - przepisy

Festiwal serw i nalewek

Smaki cz regiony

Przewodnik kajakowy

Folder Produkt Lokalny

10 lecie - FILM

Banery

Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
Dziaaj lokalnie
 
KRAJOWA SIE GRUP PARTENRSKICH
 
 
 
Droga witego Jakuba - Camino

 

Archiwum

Drukuj

 

 W dniu 01 marca br. o godz. 15 w sali sesyjnej Urzdu Gminy w ubowie odbdzie si podsumowanie programu Dziaaj Lokalnie VII edycja 2010/2011. Na spotkanie bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich grantobiorców programu oraz osoby bezporednio zaangaowane w realizacj projektów. W tej edycji dofinansowanie otrzymao 18 organizacji z gmin nalecych do naszego stowarzyszenia. W sumie na konkurs wpyno 38 wniosków. Projekty trway maksymalnie 6 miesicy, a dziaania w ramach projektów realizowane byy w nastpujcych obszarach problemowych:

 

  • edukacja – rozwój zasobów ludzkich
  • integracja spoeczna
  • rozwój turystyki, rekreacji, sportu
  • rozwój kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego
  • rozwój rzemiosa, rkodzielnictwa
  • aktywizacja obszarów wiejskich
  • rozwój wspópracy pomidzy jednostkami lokalnymi – budowanie partnerstwa
  • promowanie regionu
  • kreowanie zdrowego stylu ycia.

Lista dofinansowanych projektów: 

 

Wnioskodawca Grupa nieformalna Tytu operacji 
Stowarzyszenie Koa Gospody Wiejskich w Strzyewie Paczkowym   "Strzyewo rodzinne" czyli razem dziaamy dla naszych dzieci
Stowarzyszenie Owiatowe ONUPHRIUS Czerniejewo   Akademia ycia - aktywno, zdrowie, rozwój
Stowarzyszenie Wierzeje   Pisa i czyta lekko jak piórko
SCRK "Promyk" oddzia Kiszkowo   Zdrowiej to styl
Szkoa podstawowa im. Ks. Leona Formanowicza w Modliszewku Rada Soecka wsi Modliszewko Szkoa dla rodziców i klub malucha "Stopociech"
Uczniowski Klub Sportowy im. w. Huberta przy Parafii Czerlejno   Warsztaty koskie "Z koniem na Ty" 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie Koo Przyjació Ksiki Poznajmy si bliej - cykl spotka autorskich 
Gminny Orodek Kultury SOKÓ w Czerwonaku   Mieszkaniec jako animator spoecznoci lokalnej. Organizowanie spoecznoci lokalnej - wzmacnianie kompetencji i edukacji lokalnej spoecznoci gminy Czerwonak
Gmina Niechanowo Zespó muzyczny seniorek przy Gminnym Orodku Kultury "piewa kady moe"
Przedszkole "Mi Uszatek" "Dla tych najmodszych" - grupa przedszkolna "Moja maa Ojczyzna"
Dom Kultury w Trzemesznie Maori Flame Team Taniec z ogniem w gminie Trzemeszno
Uczniowski Klub Sportowy Jarzbek przy Szkole Podsatwowej w Jarzbkowie    "Podkozioki - raz jeszcze ..."
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "Promyk" o/Dbnica OPP Klub rkodziea artstycznego "Z witraem na Ty"
Stowarzyszenie Dzieci i Modziey Niepenosprawnej "Razem"   "Razem jest Wesoo"
Uczniowski Klub Sportowy "Bysk"   Sport-Zdrowie-Relaks
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Czerniejewie Gimnazjalici z ZSP w ydowie I ty moesz zosta …
Zespó Szkolno-Przedszkolny Szkoa Podstawowa im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowa  Uczniowski Klub Sportowy dziaajcy prze Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszkowie  Rowerem-bezpiecznie po zdrowie i wiedz
Stowarzyszenie Pelikan   Aktywno nasz pasj

     

Serdecznie zapraszamy !!!